Course: null

« Back
Course title -
Course code KAZ/KPF2Q
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Cichá Martina, doc. Mgr. Ph.D.
Course content
- Evaluation of nutritional status; - utrition and ontogeny - the specifics of childhood; - Principles of rational nutrition, focusing on childhood; - Meaning of dietary measures in case of illness, focusing on selected diseases of childhood; - Psychosocial, cultural and spiritual context of nutrition; - Education to rational meals.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Monologic Lecture(Interpretation, Training), Work with Text (with Book, Textbook), Projection (static, dynamic)
 • Attendace - 4 hours per semester
 • Preparation for the Exam - 16 hours per semester
 • Homework for Teaching - 10 hours per semester
 • Semestral Work - 20 hours per semester
Learning outcomes
The main objective of the course Physiology of nutrition and nutrition of children (1 and 2) is to obtain a sufficient understanding of the links between nutrition and the vital functions of man and to acquire basic knowledge of the physiology of the digestive tract, in relation to his anatomy. That means first of all to understand the processes of digestion and nutrient absorption. the basic metabolism of singular nutrients (proteins, sugars and fats), vitamins, minerals and water, including the role of the liver, pankreas and kidneys in the metabolism of these substances. The aim is to acquire the the principles of balanced nutrition in a healthy person, the essence of dietary measures in case of illness, including issues of nutritional additives, and also nd learn the basic parameters to evaluate the nutritional status, using anthropometric and clinical methods.
After completing the course, students will: - know the principles of rational nutrition in a healthy person, focusing on childhood; - understand the nature of dietary measures in case of illness, focusing on selected diseases of childhood; - be able to evaluate nutritional status, primarily in children, using basic anthropometric and clinical methods; - know the psychosocial, cultural and spiritual context of nutrition.
Prerequisites
Passing this course KAZ/KPF1Q. Works with PC, internet connection.

Assessment methods and criteria
Student performance, Dialog, Seminar Work

The final test - min. success 75 %.
Recommended literature
 • & Friedmann, Z. (2011). Zelenina, mléko, vejce a luštěniny ve výživě a přípravě pokrmů. Praha: Josef Raabe.
 • & Frühauf, P. (2000). Fyziologie a patologie dětské výživy. Praha: Nakladatelství Karolinum.
 • Carpenter, R. A., & Finley, C. E. (2005). Healthy eating every day. Champaign: Human Kinetics.
 • Fialová, J. (2012). Stravovací návyky dětí a školní prostředí: implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice. Brno: Barrister & Principal.
 • Fořt, P. (2003). Co jíme a pijeme: výživa pro 3. tisíciletí. Praha: Olympia.
 • Fořt, P. (2007). Tak co mám jíst?. Praha: Grada.
 • Fořt, P. (2011). Zdraví a potravní doplňky: souhrnný přehled potravních doplňků pro racionální výživu a péči o zdraví : při jakých potížích je užívat, hodnocení jejich účinnosti, doporučené denní dávky : vitaminy, minerální látky, beta-glukany, aminokyseliny, mozkové nutrienty, byliny, řasy, chrupavky, propolis, ovosan a další. Praha: Euromedia Group.
 • Fraňková, S., Pařízková, J., & Malichová, E. (2013). Jídlo v životě dítěte a adolescenta: teorie, výzkum, praxe. Praha: Karolinum.
 • Hanreich, I., & Máchová, S. (2000). Jídlo a pití malých dětí. Praha: Grada.
 • Illková, O., Daňková, Z., & Nečasová, L. (2005). Zdravá výživa malých dětí. Praha: Portál.
 • Kopec, K. (2010). Zelenina ve výživě člověka. Praha: Grada.
 • Kunová, V. (2005). Zdravá výživa a hubnutí v otázkách a odpovědích. Praha: Grada Publishing.
 • Kunová, V. (2011). Zdravá výživa. Praha: Grada.
 • Mach, I. (2004). Doplňky stravy. Praha: Svoboda Servis.
 • Merkunová, A., Orel, M., & Svoboda, J. (2008). Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada Publishing.
 • Müllerová, D. (2003). Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. Praha: Triton.
 • Piťha, J., & Boháčová, V. (2012). 140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách. Praha: Forsapi.
 • Piťha, J., & Poledne, R. (2009). Zdravá výživa pro každý den. Praha: Grada.
 • Rokyta, R. (2008). Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. Praha: ISV.
 • Švíglerová, J., & Slavíková, J. (2008). Fyziologie gastrointestinálního traktu. Praha: Karolinum.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester