Course: null

« Back
Course title -
Course code KAZ/KUF1Q
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Cichá Martina, doc. Mgr. Ph.D.
Course content
- Introduction to Nutrition Physiology; - Metabolism of carbohydrates; - Metabolism of proteins; - Metabolism of lipids; - Metabolism of minerals and microelements; - Metabolism of vitamins; - Metabolism of water; - Energethical transformation of organism; basal, resting and active metabolism; - Regulation of food intake.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook), Projection (static, dynamic)
 • Preparation for the Course Credit - 30 hours per semester
 • Attendace - 13 hours per semester
 • Homework for Teaching - 7 hours per semester
Learning outcomes
The main objective of the course Physiology of nutrition and nutrition of children (1 and 2) is to obtain a sufficient understanding of the links between nutrition and the vital functions of man and to acquire basic knowledge of the physiology of the digestive tract, in relation to his anatomy. That means first of all to understand the processes of digestion and nutrient absorption. the basic metabolism of singular nutrients (proteins, sugars and fats), vitamins, minerals and water, including the role of the liver, pankreas and kidneys in the metabolism of these substances. The aim is to acquire the the principles of balanced nutrition in a healthy person, the essence of dietary measures in case of illness, including issues of nutritional additives, and also nd learn the basic parameters to evaluate the nutritional status, using anthropometric and clinical methods.
After completing the course, students will: - be familiar with the fundamentals of nutrition physiology, in relation to his anatomy, including the functions of liver, pancreas and kidney, t.i. organs that are significantly involved in the metabolism of the organism; - manage the basic principles and context of metabolism of carbohydrates, proteins, lipids, minerals, microelements, vitamins and water; - understand the energetichal transformation of the organism; essence of basal, resting and active metabolism and the regulating of food intake.
Prerequisites
Essential knowledge of human anatomy and physiology of the digestive system. Works with PC, internet connection.

Assessment methods and criteria
Student performance, Seminar Work

Active, 90% participation in exercices; written work on a selected topic from nutrition physiology and nutrition of children (with citation of at least one foreign author - translation from a world language), in range of 5-10 pages in A4 format.
Recommended literature
 • & Friedmann, Z. (2011). Zelenina, mléko, vejce a luštěniny ve výživě a přípravě pokrmů. Praha: Josef Raabe.
 • & Frühauf, P. (2000). Fyziologie a patologie dětské výživy. Praha: Nakladatelství Karolinum.
 • Carpenter, R. A., & Finley, C. E. (2005). Healthy eating every day. Champaign: Human Kinetics.
 • Fialová, J. (2012). Stravovací návyky dětí a školní prostředí: implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice. Brno: Barrister & Principal.
 • Fořt, P. (2003). Co jíme a pijeme: výživa pro 3. tisíciletí. Praha: Olympia.
 • Fořt, P. (2007). Tak co mám jíst?. Praha: Grada.
 • Fořt, P. (2005). Zdraví a potravní doplňky: encyklopedie potravních doplňků pro racionální výživu a péči o zdraví : podrobný popis, při jakých potížích je používat, hodnocení účinnosti, doporučené denní dávky : vitaminy, minerální látky, beta-glukany, aminokyseliny, mozkové nutrienty, byliny, speciality jako řasy, chrupavky, propolis, ovosan. V Praze: Ikar.
 • Fraňková, S., Pařízková, J., & Malichová, E. (2013). Jídlo v životě dítěte a adolescenta: teorie, výzkum, praxe. Praha: Karolinum.
 • Hanreich, I., & Máchová, S. (2000). Jídlo a pití malých dětí. Praha: Grada.
 • Illková, O., Daňková, Z., & Nečasová, L. (2005). Zdravá výživa malých dětí. Praha: Portál.
 • Kopec, K. (2010). Zelenina ve výživě člověka. Praha: Grada.
 • Kunová, V. (2005). Zdravá výživa a hubnutí v otázkách a odpovědích. Praha: Grada Publishing.
 • Kunová, V. (2011). Zdravá výživa. Praha: Grada.
 • Mach, I. (2004). Doplňky stravy. Praha: Svoboda Servis.
 • Merkunová, A., Orel, M., & Svoboda, J. (2008). Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada Publishing.
 • Müllerová, D. (2003). Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. Praha: Triton.
 • Piťha, J., & Boháčová, V. (2012). 140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách. Praha: Forsapi.
 • Piťha, J., & Poledne, R. (2009). Zdravá výživa pro každý den. Praha: Grada.
 • Rokyta, R. (2008). Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. Praha: ISV.
 • Švíglerová, J., & Slavíková, J. (2008). Fyziologie gastrointestinálního traktu. Praha: Karolinum.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teaching at primary schools (MD16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education - (CB16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer