Course: Reader of Texts from Cognitive Linguistics

« Back
Course title Reader of Texts from Cognitive Linguistics
Course code KBH/92BC2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 10
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bednaříková Božena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1) selecting a suitable text - consultations 2) understanding and interpretation of the text 3) The translation of the text, searching for translational solutions, consultions 4) elaboration of footnotes 5) Comments on translation 6) processing of résumé and keywords 7) the preparation of the text for publication

Learning activities and teaching methods
Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook)
Learning outcomes
The goal is the translation of a selected foreign text from the field of cognitive linguistics and psycholingvistics to Czech (in the case of Erasmus students translation from Czech into a foreign language) and a translatological commentary. Students will be able to consult their translations with the supervisors from other philological departments. Final results will be published in the Reader of cognitive linguistics and psycholingvistics 2.
The development of translation skills, knowledge of foreign language text, stylistic skills, consultation with experts - footnotes, commentary, presentation in a workshop
Prerequisites
Knowledge of a foreign language, experience with the translation of scientific texts, knowledge of Czech stylistics

Assessment methods and criteria
Student performance, Seminar Work

Individual work (in small teams), individual consultations with leader of the seminar and sith supervisors, the elaboration of translation and publication in the Reader of Texts, workshop
Recommended literature
 • & Hrala, M. (1990). Translatologica pragensia III. Praha: Univerzita Karlova.
 • & Hrala, M. (1989). Translatologica pragensia I. Praha: Univerzita Karlova.
 • & Hrala, M. (1992). Translatologica pragensia IV. Praha: Univerzita Karlova.
 • & Hrala, M. (1991). Translatologica pragensia V. Praha: Univerzita Karlova.
 • http://cogling.info/.
 • & Vaňková, I. (2005). Co na srdci, to na jazyku: kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
 • Belisová, Š., & Hrala, M. (2002). Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: Nakladatelství Karolinum.
 • Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E., & Chloupek, J. (2003). Současná česká stylistika. Praha: ISV nakladatelství.
 • Čmejrková, S., Světlá, J., & Daneš, F. (1999). Jak napsat odborný text. Voznice: Leda.
 • Fišer, Z. (2009). Překlad jako kreativní proces: teorie a praxe funkcionalistického překládání. Brno: Host.
 • Geeraerts, D. (ed.). (2004). Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin - New York.
 • Gentzler, E. (1993). Contemporary translation theories. London: Routledge.
 • Gromová, E., Hrdlička, M., & Vilímek, V. (2007). Antologie teorie odborného překladu: výběr z prací českých a slovenských autorů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta.
 • Grygiel, M., Janda, L.A. (2011). Slavic linguistics in a cognitive framework. Frankfurt am Main.
 • Hrdlička, M. (1998). Translatologický slovník: výběr z českých a slovenských prací z teorie překladu. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů.
 • Knittlová, D. (1995). Teorie překladu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.
 • Krčmová, M., Minářová, E., Čechová, M., & Chloupek, J. (1997). Stylistika současné češtiny. Praha: ISV.
 • Lakoff, G., & Lukeš, M. (2006). Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda.
 • Lakoff, G., Johnson, M., Trávníček, J., & Čejka, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.
 • Laura A. Janda. From Cognitive Linguistics to Cultural Linguistics . Slovo a smysl, Word and Sense, A Journal of Interdisciplinary Theory and Criticism in Czech Studies, roč. 4, 48-68. 2007..
 • Levý, J., & Honzík, J. (1996). České teorie překladu. 2. Praha: Ivo Železný.
 • Levý, J., & Jettmarová, Z. (2012). Umění překladu. Praha: Apostrof.
 • Levý, J., Honzík, J., & Pechar, J. (1996). České teorie překladu. [Díl] 1, Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. Praha: Ivo Železný.
 • Povejšil, J., Straková, V., Kufnerová, Z., Skoumalová, Z., & Poláčková, M. (1994). Překládání a čeština. Jinočany: H&H.
 • Saicová Římalová, L. (ed.). (2004). Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I.. Praha.
 • Vilikovský, J., & Charous, E. (2002). Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Media and Cultural Studies (14) Journalism, library science and informatics - -
Faculty of Arts German Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Andragogy (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Arts Dutch Philology (16) Philological sciences - -
Faculty of Arts Politology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts English and American Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English and American Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Clinical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory and History of Literature, Theatre and Film (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Philosophy (16) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Czech History (12) History courses - -
Faculty of Arts Politology (14) Social sciences - -
Faculty of Arts Sociology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts Sociology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts English Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Pedagogical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory and History of Arts (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Theory and History of Arts (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts English Language (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Media and Cultural Studies (14) Journalism, library science and informatics - -
Faculty of Arts Romance Languages (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance Languages (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts German Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance Languages (14) Philological sciences - -
Faculty of Arts Clinical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Pedagogical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory of Literature (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts - (16) Economy - -
Faculty of Arts Russian Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Languages and Culture of China and Japan (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts The Theory and History of Music (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Czech History (12) History courses - -
Faculty of Arts World History (12) History courses - -
Faculty of Arts Russian Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Languages and Culture of China and Japan (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Dutch Philology (16) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Comparative Slavonic Philology (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Theory and History of Music (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Politology (14) Social sciences - -
Faculty of Arts Romance literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Russian Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Russian Literatura (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts World History (12) History courses - -
Faculty of Arts German Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Comparative Slavonic Philology (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Andragogy (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Arts Czech Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts German Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Theory and History of Literature, Theatre and Film (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Theory of Literature (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts - (16) Economy - -