Course: Czech for PhD Students 2

« Back
Course title Czech for PhD Students 2
Course code KBH/93CD2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 10
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bednaříková Božena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Topics: a) grammatical norm (necessary overlaps into teh standard ortographical norm) b) current issues of morphology - difficulties of declension and conjugation c) stylistic characteristics of grammatical device, expressive means d) construction of texts, text coherence (formal cohesion of text) e) specific language means of scientific texts - such as expression of current events, expressing cause and purpose, modality, f) the specifics of the spoken text - in presenting an oral report in PowerPoint, etc. g) means of evaluation, argumentation, persuasion h) work with basic manual - spelling, grammar, dictionaries, online language guides.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook), Methods of Written Work
Learning outcomes
The course focuses on mastering grammatical (and ortographical) norm of standard Czech, on stylistic evaluation of language devices, development of written skills (academic texts), development of communicational skills in oral performance. An incrreased attention will be paid to the construction of texts.
Knowledge of grammar (and spelling) standards, the ability to judge the stylistic values of language devices, communication skills for presentations, panel discussion, etc. Ability to construct the text.
Prerequisites
Passing the course KBH/93CD1

Assessment methods and criteria
Student performance, Analysis of linguistic, Didactic Test, Dialog, Seminar Work

Written test, elaboration of an abstract for a peer reviewed conference
Recommended literature
 • & Hlavsa, Z. (1998). Pravidla českého pravopisu s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha: Academia.
 • & Hlavsa, Z. (2005). Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia.
 • Internetová jazyková příručka AV ČR, http://prirucka.ujc.cas.cz.
 • Buchtelová, R., Michálková, J., Šmilauer, V., & Romportl, M. (1978). Výslovnost spisovné češtiny: výslovnost slov přejatých, výslovnostní slovník. Praha: Academia.
 • Čechová, M., Krčmová, M., & Minářová, E. (2008). Současná stylistika. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny.
 • Červená, V., Filipec, J., & Kroupová, L. (2005). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha: Academia.
 • Čmejrková, S., & Hoffmannová, J. (2003). Jazyk, média, politika. Praha: Academia.
 • Čmejrková, S., Daneš, F., Krčmová, M., & Bachmannová, J. (1997). Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia.
 • Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Havlík, M., Kaderka, P., & Müllerová, O. (2011). Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia.
 • Čmejrková, S., Světlá, J., & Daneš, F. (1999). Jak napsat odborný text. Voznice: Leda.
 • Hauser, P. a kol. (1986). Cvičení z lexikologie, syntaxe a stylistiky. Brno.
 • Havránek, B., & Jedlička, A. (1998). Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna.
 • Hoffmannová, J. (1997). Stylistika a--: současná situace stylistiky. Praha: Trizonia.
 • Hrbáček, J. (1994). Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Praha: Trizonia.
 • Karlík, P., Nekula, M., Rusínová, Z., & Grepl, M. (2012). Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny.
 • Kraus, J., & Dvořáček, P. (2005). Nový akademický slovník cizích slov: [studentské vydání. Praha: Academia.
 • Krčmová, M., Minářová, E., Čechová, M., & Chloupek, J. (1997). Stylistika současné češtiny. Praha: ISV.
 • Svozilová, N. (2000). Jak dnes píšeme, mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině: (Jazykové sloupky z Literárních novin 1992-99). Jinočany: H&H.
 • Svozilová, N., Prouzová, H., & Jirsová, A. (2005). Slovník slovesných, substantivních a adjetivních vazeb a spojení. Praha: Academia.
 • Vrbová, A. (1998). Stylistika pro překladatele: texty a cvičení. Praha: Karolinum.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Cultural Anthropology (16) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Czech Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Andragogy (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Arts Dutch Philology (16) Philological sciences - -
Faculty of Arts Media and Cultural Studies (14) Journalism, library science and informatics - -
Faculty of Arts German Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Politology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts English and American Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English and American Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Clinical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory and History of Literature, Theatre and Film (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Philosophy (16) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Czech History (12) History courses - -
Faculty of Arts Politology (14) Social sciences - -
Faculty of Arts Sociology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts Sociology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts English Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Pedagogical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory and History of Arts (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Theory and History of Arts (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts - (16) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Media and Cultural Studies (14) Journalism, library science and informatics - -
Faculty of Arts Romance Languages (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance Languages (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts German Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance Languages (14) Philological sciences - -
Faculty of Arts Clinical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Pedagogical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory of Literature (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts English Language (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Philosophy (12) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Philosophy (16) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Russian Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Languages and Culture of China and Japan (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts The Theory and History of Music (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts - (16) Economy - -
Faculty of Arts Czech History (12) History courses - -
Faculty of Arts World History (12) History courses - -
Faculty of Arts Czech Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Comparative Slavonic Philology (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Theory and History of Music (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Russian Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Languages and Culture of China and Japan (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Dutch Philology (16) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Russian Literatura (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Politology (14) Social sciences - -
Faculty of Arts Romance literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Russian Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Philosophy (12) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts World History (12) History courses - -
Faculty of Arts Czech Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts German Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Theory and History of Literature, Theatre and Film (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Theory of Literature (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts - (16) Economy - -
Faculty of Arts German Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Comparative Slavonic Philology (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Andragogy (16) Pedagogy, teacher training and social care - -