Předmět: Leadership Communication (Komunikace při vedení a řízení)

« Zpět
Název předmětu Leadership Communication (Komunikace při vedení a řízení)
Kód předmětu KBH/LDC
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Bednaříková Božena, doc. PhDr. Ph.D.
  • Mrozková Ivana, PhDr.
Obsah předmětu
Formou praktických cvičení a práce s konkrétními texty a případovými studiemi včetně nácviku komunikačních dovedností při vedení a řízení budou probírána následující témata: 1. Leadership. Definition, Leaders vs. Managers, Leadership/Followerhip Relations. Leadership Styles, Communication Styles. 2. Transformational Leadership. Charismatic Leadership. Charisma. The Communication Approach. 3. What is Communication. Ambiguity of Language. Coding, Decoding, Message. Communication Process. 4. Communication Channels. Selecting Appropriate Channels. 5. Leadership and Diversity. Intercultural Communication. Gender Leadership Gap? 6. Leadership in Organizations. Symbolic Leadership in Organizations. Organizational Culture. Communication in Organizations. 7. Public Leadership. Leading Public Oppinion. Public Relations. Persuasive Campaigns. 8. Leadership in Groups and Teams. Fundamentals of Group Interaction. Meetings. Negotiations. Team Building. 9. Leadership and Power. Empowerment. Powerful/Powerless Talk. Types of Power. 10. Leadership and Influence. Credibility. Argumentative Competence. Communicating Ethical Leaderhip.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Výstupy z učení
Cílem kurzu je nabídnout studentům možnost získat základní znalosti z oblasti vedení, řízení a komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj dovedností spojených s vedením a řízení a praktická aplikace získaných znalostí a dovedností
základní znalost vedení a řízení v budoucí profesi, vedení týmu, komunikační dovednosti
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni maturity SŠ (tj. středně pokročilá)

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Seminární práce

Vypracování týmové prezentace na zadané téma
Doporučená literatura
  • Clampitt, Philip G. Communicating for Managerial Effectiveness, 2nd ed., Sage Publications, Inc., 2001.
  • ČMEJRKOVÁ, S., HOFFMANNOVÁ, J. Jazyk, média, politika. Praha : Academia, 2003.
  • Gardner, J. W. (1990). On Leadership. New York : Free Press.
  • Gibson, Robert. International Business Communication, Oxford University Press, 2002..
  • Michael Z., Johnson, Craig E.:. Leadership. A Communication Perspective. Waveland Press, Inc., 2004..
  • Northouse, P. G. (2001). Leadership. Theory and Practice. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
  • Wiecke, T. (2005). Rétorika v praxi. Čestlice.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Česká filologie (2012) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích (2015) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Česká filologie (2015) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Česká filologie (2015) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Česká filologie (2016) Filologické vědy - -