Course: A Reader of Texts from the Cognitive Linguistics 3

« Back
Course title A Reader of Texts from the Cognitive Linguistics 3
Course code KBH/VCIT3
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bednaříková Božena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1) selecting a suitable text - consultations 2) understanding and interpretation of the text 3) The translation of the text, searching for translational solutions, consultions 4) elaboration of footnotes 5) Comments on translation 6) the preparation of the text for publication

Learning activities and teaching methods
Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook)
Learning outcomes
The course is designed for undergraduate students of Czech philology, but also for students of any other philologies, as well aas of philosophy, psychology etc. The goal is the translation of a selected foreign text from the field of cognitive linguistics to Czech and a brief comment. Students will be able to consult their translations with the experts from the Institute of the Czech language (Czech Academy of Science). Final results will be published in the reader of cognitive linguistics.
The development of translation skills, knowledge of foreign language text, stylistic skills, consultation with experts - footnotes, commentary
Prerequisites
knowledge of a foreign language, basic experience with the translation of scientific texts

Assessment methods and criteria
Student performance, Analysis of linguistic, Dialog

Individual work (in small teams), individual consultations with leader of the seminar and invited experts, the elaboration of translation and publication in the Reader of Texts, workshop
Recommended literature
 • & Hrala, M. (1990). Translatologica pragensia III. Praha: Univerzita Karlova.
 • & Hrala, M. (1989). Translatologica pragensia I. Praha: Univerzita Karlova.
 • & Hrala, M. (1992). Translatologica pragensia IV. Praha: Univerzita Karlova.
 • & Hrala, M. (1991). Translatologica pragensia V. Praha: Univerzita Karlova.
 • http://cogling.info/.
 • & Vaňková, I. (2005). Co na srdci, to na jazyku: kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
 • Belisová, Š., & Hrala, M. (2002). Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: Nakladatelství Karolinum.
 • Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E., & Chloupek, J. (2003). Současná česká stylistika. Praha: ISV nakladatelství.
 • Čmejrková, S., Světlá, J., & Daneš, F. (1999). Jak napsat odborný text. Voznice: Leda.
 • Fišer, Z. (2009). Překlad jako kreativní proces: teorie a praxe funkcionalistického překládání. Brno: Host.
 • Geeraerts, D. (ed.). (2004). Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin - New York.
 • Gentzler, E. (1993). Contemporary translation theories. London: Routledge.
 • Gromová, E., Hrdlička, M., & Vilímek, V. (2007). Antologie teorie odborného překladu: výběr z prací českých a slovenských autorů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta.
 • Grygiel, M., Janda, L.A. (2011). Slavic linguistics in a cognitive framework. Frankfurt am Main.
 • Hrdlička, M. (1998). Translatologický slovník: výběr z českých a slovenských prací z teorie překladu. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů.
 • Knittlová, D. (1995). Teorie překladu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.
 • Krčmová, M., Minářová, E., Čechová, M., & Chloupek, J. (1997). Stylistika současné češtiny. Praha: ISV.
 • Lakoff, G., & Lukeš, M. (2006). Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda.
 • Lakoff, G., Johnson, M., Trávníček, J., & Čejka, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.
 • Laura A. Janda. From Cognitive Linguistics to Cultural Linguistics . Slovo a smysl, Word and Sense, A Journal of Interdisciplinary Theory and Criticism in Czech Studies, roč. 4, 48-68. 2007..
 • Levý, J., & Honzík, J. (1996). České teorie překladu. 2. Praha: Ivo Železný.
 • Levý, J., & Jettmarová, Z. (2012). Umění překladu. Praha: Apostrof.
 • Levý, J., Honzík, J., & Pechar, J. (1996). České teorie překladu. [Díl] 1, Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. Praha: Ivo Železný.
 • Povejšil, J., Straková, V., Kufnerová, Z., Skoumalová, Z., & Poláčková, M. (1994). Překládání a čeština. Jinočany: H&H.
 • Saicová Římalová, L. (ed.). (2004). Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I.. Praha.
 • Vilikovský, J., & Charous, E. (2002). Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Czech Philology (2012) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Philology (2016) Philological sciences - -