Course: Practical course in Czech morphology

« Back
Course title Practical course in Czech morphology
Course code KBH/VPCTV
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bednaříková Božena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
The optional seminar has the character of practical course. Its theoretical background is formed by classical grammatical description. A substantial part of the seminar is devoted to morphological adaptations of loanwords. A) Orthographical norm and its relation to the morphological norm (labeling sounds with letters, spelling as a means of morphology and syntax) B) Morphological norm (nominal, adjectival and pronominal inflection) 1) Declension of nouns (appellativa, alternations, propria, nouns of foreign origin) 2) Inflection of adjectives (basic forms / "composed" forms and nominal forms, forms of 'possessive' adjectives) 3) Inflection of pronouns and gender C) Morphological norm (verbal inflection) 1) Verb classes and patterns 2) Indicative of present, imperative 3) The present, past and future transgressives, infinitive, past participle (-l), passive participle (-n / t), verbal noun

Learning activities and teaching methods
Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook), Methods of Written Work
Learning outcomes
The aim to the course is practicing selected issues of present Czech morphology. The seminar also includes a brief presentation of "what is new in linguistics".
Practical knowledge of morphological norm of Modern Czech and its current tendencies of development, ability of stylistic evaluation of variants
Prerequisites
Basic knowledge of Czech spelling, knowledge of Czech grammar and terminology at the high school level

Assessment methods and criteria
Written exam, Student performance, Analysis of linguistic, Dialog

The prerequisites for granting credits: a) active participation - search "linguistic news", written assignment / supplementary paper, PowerPoint presentations b) passing the final test - knowledge of morphological norms
Recommended literature
 • & Hlavsa, Z. (2005). Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia.
 • www.ujc.cas/poradna/porfaq/htm.
 • Bednaříková, B. (2011). Cvičebnice z morfologie se zaměřením na flexi přejatých slov. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Bednaříková, B. (2008). Praktická cvičení z tvarosloví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Bednaříková, B. (2012). Problematika morfologických adaptací: přehled aktuálních paradigmat. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Čechová, M. a kol. (1997). Stylistika současné češtiny. Praha.
 • Červená, V., Filipec, J., & Kroupová, L. (2005). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha: Academia.
 • Čmejrková, S., Světlá, J., & Daneš, F. (1999). Jak napsat odborný text. Voznice: Leda.
 • Havránek, B., & Jedlička, A. (1998). Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna.
 • Karlík, P., Nekula, M., Rusínová, Z., & Grepl, M. (2012). Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny.
 • Krobotová, M. (2003). Cvičení z české stylistiky. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Krobotová, M. (1996). Cvičení z českého tvarosloví. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.
 • Svozilová, N. (2000). Jak dnes píšeme, mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině: (Jazykové sloupky z Literárních novin 1992-99). Jinočany: H&H.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Czech Philology (2015) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Philology (2015) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Philology (2015) Philological sciences - -