Course: Stylistical evaluation of translation

« Back
Course title Stylistical evaluation of translation
Course code KBH/VSHP
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bednaříková Božena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
The programme of the seminar is to a substantial extent dependent on its participants (thein choice of language, genre, text). It aims for evaluating of ready translations, always in the direction foreign language - Czech as the target language. Theoretically it leans on the classical school of Jiří Levý and his continuators, especially on the koncept of stylistic equivalency. 1) Style as the integrating principle of text structure 2) Theory of functional equivalency 3) Phonetical means 4) Morphological means 5) Syntactical means 6) Lexical means 7) Textual means, text patterns 8) Cultural transposition, pragmatics of translation 9) Ph.D., Mgr., Bc. theses dealing with the evaluation of translation 10) Stylistical evaluation of own translation attempts

Learning activities and teaching methods
Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook)
Learning outcomes
Seminar aims for evaluating ready (already published) translations of belles-lettres from a foreign language to Czech. The functional view of stylistic equivalency is applied consistently.
Basic orientation in translatology and comparative stylistics
Prerequisites
Knowledge of a foreign language

Assessment methods and criteria
Student performance, Analysis of linguistic, Dialog, Seminar Work

a) elaboration of paper, PowerPoint presentation b) reading of reference literature, discussions
Recommended literature
 • & Hrala, M. (1990). Translatologica pragensia III. Praha: Univerzita Karlova.
 • & Hrala, M. (1989). Translatologica pragensia I. Praha: Univerzita Karlova.
 • & Hrala, M. (1992). Translatologica pragensia IV. Praha: Univerzita Karlova.
 • & Hrala, M. (1991). Translatologica pragensia V. Praha: Univerzita Karlova.
 • (1998). 14x o překladu. Praha.
 • (1999). 15x o překladu. Praha.
 • Belisová, Š., & Hrala, M. (2002). Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: Nakladatelství Karolinum.
 • Fišer, Z. (2009). Překlad jako kreativní proces: teorie a praxe funkcionalistického překládání. Brno: Host.
 • Gentzler, E. (1993). Contemporary translation theories. London: Routledge.
 • Gentzler, E. (1993). Contemporary Translation Theories. London-New York.
 • Hausenblas, K. (1972). Výstavba jazykových projevů a styl. Praha.
 • Hrdlička, M. (1998). Translatologický slovník.. Praha: JTP.
 • Knittlová, D. (1995). Teorie překladu. Olomouc: VUP.
 • Krijtová, O. (1996). Pozvání k překladatelské praxi. Praha: Karolinum.
 • Levý, J., & Honzík, J. (1996). České teorie překladu. 2. Praha: Ivo Železný.
 • Levý, J., & Jettmarová, Z. (2012). Umění překladu. Praha: Apostrof.
 • Levý, J., Honzík, J., & Pechar, J. (1996). České teorie překladu. [Díl] 1, Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. Praha: Ivo Železný.
 • Levý, J. Umění překladu. Praha 1998.
 • Mounin, G.:. (1999). Teoretické problémy překladu. Praha: Karolinum.
 • Povejšil, J., Straková, V., Kufnerová, Z., Skoumalová, Z., & Poláčková, M. (1994). Překládání a čeština. Jinočany: H&H.
 • Vilikovský, J., & Charous, E. (2002). Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester