Course: Ancient Church History

« Back
Course title Ancient Church History
Course code KCD/CD01
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hlinka Vít, Mgr. Th.D.
Course content
Special characteristics of the Ancient development of the Church, its division into periods, and historiography. The beginnings and development of the Church, the apostolic and post-apostolic period. Main features of the religious mentality of man in the Hellenic period. Gnosis. Manicheism. Mithraism. The Jewish background of Early Christianity. Jews in the Ancient world. The spread of Christianity and its persecution. Constantinian shift and its impact on the structure of the state and the Church in Late Antiquity. The beginnings of the institution of Papacy, the main figures and movements in the development till the period of Gregory the Great. The beginnings of monasticism. Main characters of the Church Fathers and their work placed into the context of the development of Ancient christian literature and theological cognition. Synodality in the Ancient Church in the example of great ecumenical councils of Antiquity. The relation of the Church to heresies, the impact of heresies on the development of the teaching. The migration of nations and the downfall of the Western Roman Empire. The beginnings of evangelization of Germanic tribes. The Church in the beginning Byzantine Empire.

Learning activities and teaching methods
Lecture
Learning outcomes
The aim of this course is to understand the Church history in Antiquity in various manifestations of its life and acquisition of basic prerequisites to gain knowledge of patristic theology.
Students will learn to understand the continuity, complexity, and relativity of the historical development of the Church in Modern Times and to be able to form their own judgement on the activities in the present.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral exam

Acquisition of basic literature, active participation in the lectures, written assignment.
Recommended literature
 • Bednaříková Jarmila. (2007). Stěhování národů. Praha.
 • Brown Peter. (1999). Autorita a posvátné. Aspekty christianizace římského světa. Brno.
 • Burian Jan. (1997). Římské impérium. Vrchol a proměny antické civilizace. Praha.
 • Clauss Manfred. (2005). Konstantin Veliký. Římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím. Praha.
 • Češka Josef. (2000). Zánik antického světa. Praha.
 • Dahlheim Werner. (2006). U kolébky Evropy. Odkaz antického Říma. Praha.
 • Dawson Christopher. (1994). Zrození Evropy. Úvod do dějin evropské jednoty. Praha.
 • Eusebius Pamphili. (1988). Církevní dějiny (Ecclesiastica historia). Praha.
 • Evagrius Scholasticus. (1991). Církevní dějiny. Praha.
 • Grossi Vittorino - Siniscalco Paolo. (1995). Křesťanský život v prvních staletích. Brno.
 • Jedin Hubert - Latourette Kenneth Scott - Martin Jochen. (2004). Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart. Freiburg - Basel ? Wien.
 • Kadlec Jaroslav. (1993). Dějiny katolické církve I. Olomouc.
 • Kraft Heinrich. (2005). Slovník starokřesťanské literatury. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců. Kostelní Vydří.
 • Markschies Christoph. (2005). Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství. Praha.
 • Pečírka Jan. (1989). Dějiny pravěku a starověku 1-2. Praha.
 • Socrates Scholasticus. (1990). Církevní dějiny, 1-2. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology Catholic Theology (2) Philosophy, theology 1 Winter