Course: European Cultural History II

« Back
Course title European Cultural History II
Course code KCD/KDE2
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hlinka Vít, Mgr. Th.D.
 • Parma Tomáš, Mgr. Ph.D.
Course content
The basics of development of European culture in the Modern Times. The historical developement of concept of Europe.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Demonstration
Learning outcomes
The aim of this subject is to introduce the student in European culture in her development, and so understand the European problematics.
Students should acquire ability to critically judge our contemporaneous world.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral exam

The participation on the educational visit, the guidelines of developpement of european culture and the idea of Europe. The course is not realized in the academic year 2016/2017.
Recommended literature
 • Bělina Pavel - Kaše Jiří - Kučera Jan P. (2006). České země v evropských dějinách II. 1492-1756. Praha - Litomyšl.
 • Bělina Pavel - Kaše Jiří - Kučera Jan P. (2006). České země v evropských dějinách III. 1756-1918. Praha - Litomyšl.
 • Burke Peter. (2011). Co je kulturní historie?. Praha.
 • Burke Peter. (1996). Italská renesance : kultura a společnost v Itálii. Praha.
 • Burke Peter. (2005). Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha.
 • Burke Peter. (2007). Společnost a vědění : od Gutenberga k Diderotovi. Praha.
 • Burke Peter. (2007). Žebráci, šarlatáni, papežové : historická antropologie raně novověké Itálie : eseje o vnímání a komunikaci. Jinočany.
 • Bůžek Václav a kol. (2010). Společnost českých zemí v raném novověku: Struktury, identity, konflikty. Praha.
 • Carbonell Ch. O. (red.). (2003). Evropské dějiny Evropy 1-2. Praha.
 • Cuhra Jaroslav - Ellinger Jiří - Gjuričová Adéla - Smetana Vít. (2006). České země v evropských dějinách IV. od roku 1918. Praha - Litomyšl.
 • Čornejová Ivana. (2002). Tovaryšstvo Ježíšovo - Jezuité v Čechách. Praha.
 • Dawson Christopher. (1995). Porozumět Evropě. Praha.
 • Dawson Christopher. (1998). Rozdělení nebo reforma západního křesťanstva?. Praha.
 • Dawson Christopher. (1994). Zrození Evropy. Úvod do dějin evropské jednoty. Praha.
 • Delouche Frédéric (red.). (2001). Dějiny Evropy. Praha.
 • Elias Norbert. (2007). O procesu civilizace II.. Praha.
 • Elias Norbert. (2006). O procesu civilizace I.. Praha.
 • Fiala Petr - Pitrová Markéta . (2003). Evropská unie. Brno.
 • Forbelský Josef. (2006). Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Osudy generála Baltasara Marradase. Praha.
 • Gauchet Marcel. (2004). Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné. Brno.
 • Heer Friedrich. (2000). Evropské duchovní dějiny. Praha.
 • Honzák František - Pečenka Marek - Stellner František - Vlčková Jitka. (1997). Evropa v proměnách staletí. Praha.
 • Hroch Miroslav - Kubišová Vlasta. (1990). Velká francouzská revoluce a Evropa. Praha.
 • Chastel André. (2003). Vyplenění Říma. Od manýrismu k protireformaci. Brno.
 • Kavka František ? Skýbová Anna. (1969). Husitský epilog na koncilu Tridentském a původní koncepce habsburské rekatolizace Čech. Počátky obnoveného pražského arcibiskupství 1561-1580. Praha.
 • Knecht Robert J. (2002). Richelieu. Praha - Litomyšl.
 • Kroupa Jiří. (2006). Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Brno.
 • McLeod Hugh. (2007). Náboženství a lidé západní Evropy 1789-1989. Brno.
 • Melmuková Eva. (1999). Patent zvaný Toleranční. Praha.
 • Mikulec Jiří. (2013). Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Praha.
 • Molnár Amedeo. (2007). Na rozhraní věků. Cesty reformace. Praha.
 • Pesch Otto Hermann. (1999). Cesty k Lutherovi. Brno.
 • Reale Giovanni. (2005). Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Brno.
 • Sousedík Stanislav. (1983). Valerián Magni. Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století. Praha.
 • Šarochová Gabriela V. (2006). České země v evropských dějinách I. do roku 1492. Praha-Litomyšl.
 • Válka Josef. (1996). Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance a baroka. Brno.
 • Vilímková Milada. (1986). Stavitelé paláců a chrámů. Kryštof a Kilián Ignác Dietzenhoferové. Praha.
 • Woods Thomas E. (2008). Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester