Course: European Cultural History I

« Back
Course title European Cultural History I
Course code KCD/KDEV1
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hlinka Vít, Mgr. Th.D.
Course content
The guidelines of developpement of european civilization and culture in the Antiquity and in the Middle Ages.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Demonstration
Learning outcomes
The aim of this subject is to introduce the student in European culture in its development, and so understand the European problematics.
Students should acquire ability to critically judge our contemporaneous world.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral exam, Essay

Active presence, written work (6 pages).
Recommended literature
 • Behringer Wolfgang. (2010). Kulturní dějiny klimatu. Od doby ledové po globální oteplování. Praha - Litomyšl.
 • Bělina Pavel - Kaše Jiří - Kučera Jan P. (2006). České země v evropských dějinách II. 1492-1756. Praha - Litomyšl.
 • Bělina Pavel - Kaše Jiří - Kučera Jan P. (2006). České země v evropských dějinách III. 1756-1918. Praha - Litomyšl.
 • Burke Peter. (2011). Co je kulturní historie?. Praha.
 • Carbonell Ch. O. (red.). (2003). Evropské dějiny Evropy 1-2. Praha.
 • Cuhra Jaroslav - Ellinger Jiří - Gjuričová Adéla - Smetana Vít. (2006). České země v evropských dějinách IV. od roku 1918. Praha - Litomyšl.
 • Dawson Christopher. (1995). Porozumět Evropě. Praha.
 • Dawson Christopher. (1994). Zrození Evropy. Úvod do dějin evropské jednoty. Praha.
 • Delouche Frédéric (red.). (2001). Dějiny Evropy. Praha.
 • Fiala Petr - Pitrová Markéta . (2003). Evropská unie. Brno.
 • Heer Friedrich. (2000). Evropské duchovní dějiny. Praha.
 • Hledíková Zdeňka. (2010). Svět české středověké církve. Praha.
 • Honzák František - Pečenka Marek - Stellner František - Vlčková Jitka. (1997). Evropa v proměnách staletí. Praha.
 • Reale Giovanni. (2005). Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Brno.
 • Šarochová Gabriela V. (2006). České země v evropských dějinách I. do roku 1492. Praha-Litomyšl.
 • Woods Thomas E. (2008). Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology Social Pedagogy (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology Social Pedagogy (2011) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter