Course: Law for Church Practice

« Back
Course title Law for Church Practice
Course code KCP/9PCP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Němec Damián, doc. lic. dr
Course content
2nd book of CIC: topping up on legal status of clerics and co-operation between clerics and laics, government of diocese and of parish. 4th book of CIC: baptism and confirmation - prparation for receiving sacraments, their record; Eucharist - reservation and veneration; orders; marriage - punctual topping up against the basic course including norms of the State law; sacramentals - liturgy of hours, funeral rites. 6th book of CIC: censures and expiatory penalties given to clerics, penalties for special offenses commissed by clerics.

Learning activities and teaching methods
Lecture
Learning outcomes
Deepening of knowledge of Canon Law with focus on the service of permanent deacons and pastoral assistents in the Catholic Church of the Western Rite: duties and rights of clerics, formation of clerics, deacons´ and pastoral assistents role in the teaching office and in the office of sanctifying of the Church, special part of penal law. The subject innovation has been supported by the project Support of Interdisciplinary studies and Study Programmes Innovations at Palacký University in Olomouc, CZ.1.07/2.2.00/28.0091
To gain knowledge of Canon Law necessary for the practice of permanent deacons´ and pastoral assistents services in the Catholic Church.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Dialog

Pass examination proving orientation in the dealt problems. The student is required to work with the learning objects, which have been created for the concrete subject and are available for authorized students in LMS EDIS.
Recommended literature
 • (1994). Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny. Praha : Zvon.
 • Česká biskupská konference. (2010). Směrnice pro formaci, život a službu trvalých jáhnů v České republice. Praha, In ACTA České biskupské konference, roč. 2010, č. 5, s. 165?192.
 • Česká biskupská konference. (2010). Směrnice ČBK pro přípravu na manželství v ČR. Praha.
 • Česká biskupská konference. (2010). Směrnice pro formaci, život a službu trvalých jáhnů v České republice. Praha, In ACTA České biskupské konference, roč. 2010, č. 5, s. 165?192.
 • Duda, Ján. (1996). Katolícke manželské právo. Spiš: Spišská kapitula.
 • Górecki, Edward. (1996). Církev se uskutečňuje ve farnosti. Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • HRDINA, Antonín. (2002). Kanonické právo. Praha.
 • CHIAPPETTA L. (1996). Il codice di diritto canonico: commento giuridico pastorale. Roma.
 • Jan Pavel II. (1992). Familiaris consortio. Praha : Zvon.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. (2009). Směrnice pro využívání psychologických odborností pro připuštění kandidátů ke kněžské formaci (29. 6. 2008). In ACTA České biskupské konference, roč. 2009, č. 4, s. 88-102. Praha : ČBK.
 • Kongregace pro klérus. (2010). List ordinářům o pravomoci laicizovat duchovní (17. 3. 2010). Praha, In ACTA České biskupské konference, roč. 2010, č. 5, s. 105?113.
 • Kongregace pro klérus. (2009). List ordinářům o pravomoci laicizovat duchovní (18. 4. 2009). In ACTA České biskupské konference, roč. 2009, č. 4, s. 114-124. Praha : ČBK.
 • Kongregace pro klérus. Znovupřijetí k posvátné službě ? Rehabilitace (interní pokyny).
 • Kongregace pro nauku vvíry. (2010). Dokumenty Kongregace pro nauku víry týkající se závažnějších trestných činů zveřejněné r. 2010.. Praha, In ACTA České biskupské konference, roč. 2010, č. 5, s. 116?155.
 • Němec, Damián. (2006). Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. Praha - Kostelní Vydří: Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester