Course: Canon Law for Deacons

« Back
Course title Canon Law for Deacons
Course code KCP/CPJ
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Němec Damián, doc. lic. dr
Course content
2nd book of CIC: topping up on legal status of clerics and his co-operation with laics, government of diocese and of parish. 4th book of CIC: baptism and confirmation - prparation for receiving sacraments, their record; Eucharist - reservation and veneration; orders; marriage - punctual topping up against the basic course including norms of the State law; sacramentals - liturgy of hours, funeral rites. 6th book of CIC: censures and expiatory penalties given to clerics, penalties for special offenses commissed by clerics.

Learning activities and teaching methods
Lecture
Learning outcomes
Deepening of knowledge of Canon Law with focus on the service of permanent deacons in the Catholic Church of the Western Rite: duties and rights of clerics, formation of clerics, deacons´ role in the teaching office and in the office of sanctifying of the Church, special part of penal law.
To gain knowledge of Canon Law necessary for the practice of permanent deacons´ services in the Catholic Church.
Prerequisites
unspecified
KCP/PCP1
----- or -----
KCP/PP

Assessment methods and criteria
Oral exam

Pass examination proving orientation in the dealt problems.
Recommended literature
 • (1994). Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny. Praha : Zvon.
 • Česká biskupská konference. (2010). Směrnice ČBK pro přípravu na manželství v ČR. Praha.
 • Česká biskupská konference. (2010). Směrnice pro formaci, život a službu trvalých jáhnů v České republice. Praha, In ACTA České biskupské konference, roč. 2010, č. 5, s. 165?192.
 • Duda, Ján. (1996). Katolícke manželské právo. Spiš: Spišská kapitula.
 • Górecki, Edward. (1996). Církev se uskutečňuje ve farnosti. Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • HRDINA, Antonín. (2002). Kanonické právo. Praha.
 • CHIAPPETTA L. (1996). Il codice di diritto canonico: commento giuridico pastorale. Roma.
 • Jan Pavel II. (1992). Familiaris consortio. Praha : Zvon.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. (2009). Směrnice pro využívání psychologických odborností pro připuštění kandidátů ke kněžské formaci (29. 6. 2008). In ACTA České biskupské konference, roč. 2009, č. 4, s. 88-102. Praha : ČBK.
 • Kongregace pro klérus. (2010). List ordinářům o pravomoci laicizovat duchovní (17. 3. 2010). Praha, In ACTA České biskupské konference, roč. 2010, č. 5, s. 105?113.
 • Kongregace pro klérus. (2009). List ordinářům o pravomoci laicizovat duchovní (18. 4. 2009).. Praha, In ACTA České biskupské konference, roč. 2009, č. 4, s. 114?124.
 • Kongregace pro klérus. Znovupřijetí k posvátné službě ? Rehabilitace (interní pokyny).
 • Kongregace pro nauku vvíry. (2010). Dokumenty Kongregace pro nauku víry týkající se závažnějších trestných činů zveřejněné r. 2010.. Praha, In ACTA České biskupské konference, roč. 2010, č. 5, s. 116?155.
 • Němec, Damián. (2006). Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. Praha - Kostelní Vydří: Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester