Course: Personal Law

« Back
Course title Personal Law
Course code KCP/PP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Němec Damián, doc. lic. dr
Course content
Canonical position of various groups of Catholics, formation of clerics. Hierarchical structure of the Church, especially dioceses and parishes. Personal prelatures. Law of consecrated life: individual forms, sociable forms (religious institutes, secular institutes, societies of apostolic life).

Learning activities and teaching methods
Lecture
Learning outcomes
Canonical position of various groups of Catholics, formation of clerics. Hierarchical structure of the Church, especially dioceses and parishes. Personal prelatures. Law of consecrated life: individual forms, sociable forms (religious institutes, secular institutes, societies of apostolic life).
Orientation in the structure of the Catholic Church and various forms of consecrated life. Differentiation of particular charismas necessary for spiritual accompanying.
Prerequisites
unspecified
KST/MT1

Assessment methods and criteria
Oral exam

Knowledge of constitutive principles of the hierarchical and ?charismatic? structure of the Catholic Church and their particular institutions, ability to apply gained knowledge in concrete situations; all proved by examination.
Recommended literature
 • (1994). Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny. Praha : Zvon.
 • (1997). Zasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského koncilu (Dokumenty z let 1964-1997). Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • Česká biskupská konference. (2010). Směrnice pro formaci, život a službu trvalých jáhnů v České republice. Praha, In ACTA České biskupské konference, roč. 2010, č. 5, s. 165?192.
 • Gogola, J. OCD (ed.). (2002). Řeholní formace. Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • Górecki, Edward. (1996). Církev se uskutečňuje ve farnosti. Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • CHIAPPETTA L. (1996). Il codice di diritto canonico: commento giuridico pastorale. Roma.
 • Jan Pavel II. (1996). Christifideles laici, Posynodální apoštolský list. Praha : Zvon.
 • Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. (2003). Instrukce o obnoveném úsilí zasvěceného života v třetím tisíciletí Znovu začít od Krista [Ripartire da Cristo] (19. 5. 2002). Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. (2009). Směrnice pro využívání psychologických odborností pro připuštění kandidátů ke kněžské formaci (29. 6. 2008). In ACTA České biskupské konference, roč. 2009, č. 4, s. 88-102. Praha : ČBK.
 • Kongregace pro klérus. (2010). List ordinářům o pravomoci laicizovat duchovní (17. 3. 2010). Praha, In ACTA České biskupské konference, roč. 2010, č. 5, s. 105?113.
 • Kongregace pro klérus. (2009). List ordinářům o pravomoci laicizovat duchovní (18. 4. 2009). In ACTA České biskupské konference, roč. 2009, č. 4, s. 114-124. Praha : ČBK.
 • Kongregace pro klérus. Znovupřijetí k posvátné službě ? Rehabilitace (interní pokyny).
 • TRETERA, Jiří Rajmund. (1997). Konfesní právo a Církevní právo. Praha.
 • Zubert, B. W. (1996). Řeholní právo. Instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Olomouc : Matice cyrilometodějská.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester