Course: Personal Law, Teaching Office, Church Goods

« Back
Course title Personal Law, Teaching Office, Church Goods
Course code KCP/PPZSM
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Němec Damián, doc. lic. dr
 • Menke Monika, ThLic. Mgr. Th.D.
Course content
Legal status of individual groups of faithfuls, formation of clerics. Hierarchical structure of the Church, especially dieceses and parishes. Personal prelatures. Law of consecrated life: individual forms, socia forms (religious institutes, seular institutes, societies of apostolic life). Teaching office of the Church. Preaching. Catechetical instruction. Missionary action. Church schools, ecclesiastical and catholic universities and faculties. Medias, especially books. Profession of faith and oath of fidelity. Cognition of administration of goods on the part of public ecclesiastical persons as well as - in the basic measure - on the part of the Czech State law.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training)
Learning outcomes
Legal status of individual groups of faithfuls, formation of clerics. Hierarchical structure of the Church, especially dieceses and parishes. Personal prelatures. Law of consecrated life: individual forms, socia forms (religious institutes, seular institutes, societies of apostolic life). Teaching office of the Church. Preaching. Catechetical instruction. Missionary action. Church schools, ecclesiastical and catholic universities and faculties. Medias, especially books. Profession of faith and oath of fidelity. Cognition of administration of goods on the part of public ecclesiastical persons as well as - in the basic measure - on the part of the Czech State law.
Orientation in structure of the Catholic Church and in various forms of consecrated life. Dicretion of different charisms necessary for spiritual accompaning. Cognition of practical means of realisation of teaching office of the Church including its canonical frame. Cognition of administration of goods on the part of public ecclesiastical persons as well as - in the basic measure - on the part of the Czech State law, overview of requirements for ordinary execution of statutory duties.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral exam

Knowledge of principals of hierarchical and "charimatical" structure of the Catholic Church as well as of their individul institutions, ability of aplication on concrete situations. Knowledge of individual forms of inculcation, of their canonical regulation and of its canonical institutions. Orientation in principals of acquisition, possesing, administration and alienation of goods of the Church as well as in the most important requirements in the area of tax liability and of labor-law relations arising from the Czech public legal order, ability of the basic application on concrete caases. Pass of oral examination.
Recommended literature
 • (1996). Dokumenty o sdělovacích prostředcích. (červená řada dokumentů, č. 6A). Praha : ČBK.
 • (1994). Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny. Praha : Zvon.
 • (1997). Zasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského koncilu (Dokumenty z let 1964-1997). Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • Česká biskupská konference. (2010). Směrnice pro formaci, život a službu trvalých jáhnů v České republice. Praha, In ACTA České biskupské konference, roč. 2010, č. 5, s. 165?192.
 • Górecki, Edward. (1996). Církev se uskutečňuje ve farnosti. Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • Górecki, Edward. (1993). Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II.. Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • HRDINA, Antonín. (2002). Kanonické právo. Praha.
 • CHIAPPETTA L. (1996). Il codice di diritto canonico: commento giuridico pastorale. Roma.
 • Jan Pavel II. + Kongregace pro katolickou výchovu. (1998). Sapientia christiana, Ex corde Ecclesiae (s prováděcími normami). Řím.
 • Jan Pavel II. (1994). Encyklika o stálé platnosti misijního poslání Redemptoris missio (7. 12. 1990).. Praha : ZVON.
 • Jan Pavel II. (1996). Christifideles laici, Posynodální apoštolský list. Praha : Zvon.
 • Kongregace pro bohoslužbu. Direktář pro slavení neděle bez přítomnosti kněze (2. 6. 1988) + prezentace dokumentu (2. 6. 1988). manuskript.
 • Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. (2003). Instrukce o obnoveném úsilí zasvěceného života v třetím tisíciletí Znovu začít od Krista [Ripartire da Cristo] (19. 5. 2002). Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. (2003). Dekret, jímž se upravuje studijní řád na fakultách kanonického práva (2. 9. 2002). Revue církevního práva, [březen 2003,] č. 24 ? 1/03, s. 27?32.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. (1994). Katolická škola na prahu třetího tisíciletí (28. 12. 1997). (červená řada dokumentů, č. 8). Praha : ČBK.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. (1994). Katolická škola (19. 3. 1977). (červená řada dokumentů, č. 2). Praha : ČBK.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. (1994). Náboženský rozměr výchovy v katolické škole (7. 4. 1988). (červená řada dokumentů, č. 1). Praha : ČBK.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. (2009). Směrnice pro využívání psychologických odborností pro připuštění kandidátů ke kněžské formaci (29. 6. 2008). In ACTA České biskupské konference, roč. 2009, č. 4, s. 88-102. Praha : ČBK.
 • Kongregace pro klérus. (2010). List ordinářům o pravomoci laicizovat duchovní (17. 3. 2010). Praha, In ACTA České biskupské konference, roč. 2010, č. 5, s. 105?113.
 • Kongregace pro klérus. (2009). List ordinářům o pravomoci laicizovat duchovní (18. 4. 2009). In ACTA České biskupské konference, roč. 2009, č. 4, s. 114-124. Praha : ČBK.
 • Kongregace pro klérus. (1998). Všeobecné direktorium pro katechizaci (15. 8. 1997). (červená řada dokumentů, č. 7). Praha : ČBK.
 • Kongregace pro klérus. Znovupřijetí k posvátné službě ? Rehabilitace (interní pokyny).
 • Kongregace pro nauku víry. (2000). Stanovisko učitelského úřadu k "professio fidei". Praha.
 • Kongregace pro nauku víry. (2008). Vychovávat společně v katolické škole. Poslání sdílené zasvěcenými osobami a věřícími laiky (8. 9. 2007). (červená řada dokumentů, č. 36). Praha : ČBK.
 • Němec, Damián. (2001). Komentář k Direktáři pro slavení neděle bez přítomnosti kněze (z r. 2001). manuskript.
 • Posvátná kongregace pro bohoslužbu. (1994). Direktorium pro mše s dětmi (22. 10. 1973). In Dokumenty liturgické obnovy, s. 133-153. Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • TRETERA, Jiří Rajmund. (1997). Konfesní právo a Církevní právo. Praha.
 • Zubert, B. W. (1996). Řeholní právo. Instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Olomouc : Matice cyrilometodějská.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology Catholic Theology (2) Philosophy, theology 4 Winter