Course: Overview of the Law of Consecrated Life

« Back
Course title Overview of the Law of Consecrated Life
Course code KCP/PRP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Němec Damián, doc. lic. dr
Course content
Individual and social forms of consecrated life. Legal status of religious. Religious institutes: governance, superiors, administration of temporal goods, apostolate, formation, transfer, exclaustration, departure, expulsion and dismissal of members. Societies of apostolic life and secular institutes - a brief introduction.

Learning activities and teaching methods
Lecture
Learning outcomes
Individual and social forms of consecrated life. Legal status of religious. Religious institutes: governance, superiors, administration of temporal goods, apostolate, formation, transfer, exclaustration, departure, expulsion and dismissal of members. Societies of apostolic life and secular institutes - a brief introduction. The subject innovation has been supported by the project Support of Interdisciplinary studies and Study Programmes Innovations at Palacký University in Olomouc, CZ.1.07/2.2.00/28.0091.
Orientation in historical and actual forms of consecrated life with regard especially to actual matters of religious life.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Dialog

Pass credit according to the instructions of the lector. The student is required to work with the learning objects, which have been created for the concrete subject and are available for authorized students in LMS EDIS.
Recommended literature
  • (1994). Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny. Praha : Zvon.
  • (1997). Zasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského koncilu (Dokumenty z let 1964-1997). Olomouc : Matice cyrilometodějská.
  • Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. (2003). Instrukce o obnoveném úsilí zasvěceného života v třetím tisíciletí Znovu začít od Krista [Ripartire da Cristo] (19. 5. 2002). Olomouc : Matice cyrilometodějská.
  • Kongregace pro katolickou výchovu. (2009). Směrnice pro využívání psychologických odborností pro připuštění kandidátů ke kněžské formaci (29. 6. 2008). In ACTA České biskupské konference, roč. 2009, č. 4, s. 88-102. Praha : ČBK.
  • Zubert, B. W. (1996). Řeholní právo. Instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Olomouc : Matice cyrilometodějská.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester