Course: Law of Sacraments and Sacramentals

« Back
Course title Law of Sacraments and Sacramentals
Course code KCP/PSSV
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Němec Damián, doc. lic. dr
Course content
Rules of the preparation for sacraments, about the minister and recipient of sacraments: baptism and confirmation (sponsors), Eucharist, penance, anointing of the sick, orders, matrimony. Other acts of divine worship: the sacramentals, the Liturgy of the hours, ecclesiastical funeral rites, veneration of the saints, sacred images and relics, a wow and an oath, sacred places and times.

Learning activities and teaching methods
Lecture
Learning outcomes
Legal aspects of the celebration of sacraments - conditions for their administration, reception and requirements for ministers and recipients. Sacramentals, daily prayer of the Church, ecclesiastical funeral rites, veneration of the saints, sacred images and relics, wows and oaths, sacred places and times.
Students will use the acquired knowledge during their service of sanctification in the Church and during education to it.
Prerequisites
Pass the object Theological Principles and General Norms.

Assessment methods and criteria
Oral exam

Pass examination proving orientation in the dealt problems.
Recommended literature
 • (1994). Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny. Praha : Zvon.
 • Česká biskupská konference. (2010). Směrnice ČBK pro přípravu na manželství v ČR. Praha.
 • Duda, Ján. (1996). Katolícke manželské právo. Spiš: Spišská kapitula.
 • HRDINA, Antonín. (2002). Kanonické právo. Praha.
 • CHIAPPETTA L. (1996). Il codice di diritto canonico: commento giuridico pastorale. Roma.
 • Jan Pavel II. (1992). Familiaris consortio. Praha : Zvon.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. (2009). Směrnice pro využívání psychologických odborností pro připuštění kandidátů ke kněžské formaci (29. 6. 2008). In ACTA České biskupské konference, roč. 2009, č. 4, s. 88-102. Praha : ČBK.
 • Kongregace pro klérus. (2009). List ordinářům o pravomoci laicizovat duchovní (18. 4. 2009). In ACTA České biskupské konference, roč. 2009, č. 4, s. 114-124. Praha : ČBK.
 • Němec, Damián. (2006). Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. Praha - Kostelní Vydří: Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství.
 • TRETERA, Jiří Rajmund. (1997). Konfesní právo a Církevní právo. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology Catholic Theology (2) Philosophy, theology 4 Summer