Course: Legal metrology

« Back
Course title Legal metrology
Course code KEF/LMET
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Rössler Tomáš, RNDr. Ph.D.
Course content
1. Basic laws on metrology, dividing of problems of measurement according the metrology law. 2. Principles, set by implementing regulation on compliance of unity and trueness of measuring instruments and measurements. 3. Branch dividing of measuring instruments according the regulation on determination of measuring instruments to compulsory verification and measuring instruments under type approval. 4. Regulation on base measurement units and other units and on theirs symbols. 5. Measuring instruments from point of view of metrology law, principles of state lagal control, metrological traceability, type approval, verification and calibration, reference material certification, 6. State administration authotities, acting in metrology, tasks and duties within the national metrology system. 7. International organizations acting in field of technical standardization, metrology and state testing, relations to national metrology authorities. 8. Quality standards ISO 9000, principles and ideas, scope of activity, application in metrology - measurements managements accorging ISO 10012, ISO/IEC 17025 and others. 9. Fundamentals of measurement management according CSN EN ISO 10012:2003, Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment. 10. Fundamentals of measurement management according CSN EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. 11. Aplication of quality standards ISO 9000 and measurement managements into the problems of enterprises metrology, general principles of unity and trueness of measuring instruments, metrological confirmation, organization a management of enterprise metrology, economic and personal aspects of enterprise metrology.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Work with Text (with Book, Textbook)
 • Attendace - 26 hours per semester
 • Preparation for the Exam - 30 hours per semester
Learning outcomes
The point is to explain the metrology legislation, the national metrology system, the aplication of quality standards ISO 9000 to metrology departments and the principles of enterprise metrology.
1 knowledge Describe foundations of metrology legislation. Describe national metrology system. Describe application of quality standards ISO 9000 to metrology departments. Describe principles of enterprise metrology.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral exam, Written exam

Attendance the lectures. Knowledge of presented problems at exam.
Recommended literature
 • Norma ČSN EN ISO 10012, Požadavky na zabezpečení jakosti pro měřicí zařízení..
 • Norma ČSN EN ISO/IEC 17025, Posuzování shody -- Všeobecné požadavky na způsobilosti zkušebních a kalibračních laboratoří..
 • Prezentace přednášek.
 • Řada norem ČSN EN ISO 9000:2001, Systémy managementu jakosti.
 • Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů..
 • Zákon č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zápisy z přednášek.
 • Kraus, J. a kol. (2000). Komentář k novele zákona č.505/1990 Sb.. TECH-MARKET, Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Applied Physics (2015) Physics courses 2 Summer