Course: Presentation in Physical Disciplins

« Back
Course title Presentation in Physical Disciplins
Course code KEF/PREZ
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Říha Jan, Mgr. Ph.D.
 • Richterek Lukáš, Mgr. Ph.D.
 • Vyšín Ivo, RNDr. CSc.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Demonstration, Training in job and motor Skils, Activating (Simulations, Games, Dramatization)
 • Attendace - 20 hours per semester
 • Homework for Teaching - 70 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Student performance

Recommended literature
 • Grussendorf, M. (2008). English for presentations: B2. Plzeň : Fraus.
 • Hall, G. ed. (2006). Jak připravit úspěšnou přednášku. Praha : Galén.
 • Hierhold, E. (2005). Rétorika a prezentace. Praha : Grada.
 • Klarer, M. (2007). Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Praha : Grada.
 • Medlíková, O. (2008). Přesvědčivá prezentace: špičkové rady, tipy a příklady. Praha : Grada.
 • Meško, D., Katuščák, D. a kol. (2004). Akademická príručka. Martin : Osveta.
 • Šesták, Z. (2000). Jak psát a přednášet o vědě. Praha : Academia.
 • Wieke, T. (2006). Prezentace: jak překonat obvyklé problémy a působit přesvědčivě. Praha: Grada.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester