Course: Methodology of Social Science in the Context of Political Philosophy

« Back
Course title Methodology of Social Science in the Context of Political Philosophy
Course code KFI/91MPF
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vodešil Petr, PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecture, Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook)
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Student performance

Recommended literature
 • Aristotelés,, & Kříž, A. (1998). Politika. Praha: Petr Rezek.
 • Burke, E. Úvahy o revoluci ve Francii, CDK, 1997..
 • Garner, Oldenquist. Society and the Individual. Belmont - California.
 • Heywood, A., & Masopust, Z. (2005). Politické ideologie. Praha: Eurolex Bohemia.
 • Hobbes, T., Mertl, J., & Hrůša, J. (1941). Leviathan, neboli, O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského. V Praze: Melantrich.
 • Locke, J., Král, J., & Krejčí, O. (1992). Druhé pojednání o vládě. Praha: Svoboda.
 • Miller, D., Kuchtová, J., Lukáš, I., Ogrocká, J., Coleman, J., Connolly, W. E., & Ryan, A. (2000). Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: Barrister & Principal.
 • More, T., Křivský, P., Ryba, B., & Halada, J. (1978). Utopie. Praha: Mladá fronta.
 • Platón,, & Novotný, F. (2014). Ústava. Praha: OIKOYMENH.
 • Rousseau, J. J., & Veselá, J. (2002). O společenské smlouvě, neboli, O zásadách státního práva. V Praze: Nákladem právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart.
 • Sartori, G., Oravcová, M., Baker, P., Kovačič, Ľ., Kovačič, Ł., & Nežinskaja, E. (1993). Teória demokracie. Bratislava: Archa.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Cultural Anthropology (16) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Czech Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Andragogy (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Arts Dutch Philology (16) Philological sciences - -
Faculty of Arts Media and Cultural Studies (14) Journalism, library science and informatics - -
Faculty of Arts German Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Politology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts English and American Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English and American Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Clinical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory and History of Literature, Theatre and Film (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Philosophy (16) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Czech History (12) History courses - -
Faculty of Arts Politology (14) Social sciences - -
Faculty of Arts Sociology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts Sociology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts English Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Pedagogical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory and History of Arts (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Theory and History of Arts (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts - (16) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Media and Cultural Studies (14) Journalism, library science and informatics - -
Faculty of Arts Romance Languages (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance Languages (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts German Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance Languages (14) Philological sciences - -
Faculty of Arts Clinical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Pedagogical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory of Literature (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts English Language (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Philosophy (12) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Philosophy (16) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Russian Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Languages and Culture of China and Japan (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts The Theory and History of Music (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts - (16) Economy - -
Faculty of Arts Czech History (12) History courses - -
Faculty of Arts World History (12) History courses - -
Faculty of Arts Czech Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Comparative Slavonic Philology (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Theory and History of Music (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Russian Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Languages and Culture of China and Japan (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Dutch Philology (16) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Russian Literatura (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Politology (14) Social sciences - -
Faculty of Arts Romance literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Russian Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Philosophy (12) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts World History (12) History courses - -
Faculty of Arts Czech Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts German Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Theory and History of Literature, Theatre and Film (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Theory of Literature (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts - (16) Economy - -
Faculty of Arts German Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Comparative Slavonic Philology (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Andragogy (16) Pedagogy, teacher training and social care - -