Course: Regional Geography of the Czech Republic 1

« Back
Course title Regional Geography of the Czech Republic 1
Course code KGG/GCR1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Smolová Irena, doc. RNDr. Ph.D.
Course content
Lectures are concerned with following themes: geological development and geological structure of the Czech Massif and the Carpathians; deposits and mining of mineral resources; geomorphologic development and geomorphologic division of CR; basic landform types (karst, sandstone rock towns, volcanic); basic characteristics of geomorphologic units of provinces Czech Highland, Western Carpathians, Central European lowland and Western Panonian basin; hydrologic conditions - river regimes, lakes, dams, pond areas, issue of river pollution, hydrologic extremes in CR; climatic conditions of CR and air pollution; pedogeographic and biogeographic conditions of CR; legislative limitations; categories of protected areas).

Learning activities and teaching methods
Lecture, Monologic Lecture(Interpretation, Training)
 • Attendace - 26 hours per semester
 • Preparation for the Exam - 30 hours per semester
 • Homework for Teaching - 13 hours per semester
Learning outcomes
Acquire basic knowledge of the physical geographical phenomena of the Czech Republic.
Identify main physical geographical phenomena and spatial organization of the Czech Republic.
Prerequisites
Elementary knowledge in Physic Geography.

Assessment methods and criteria
Mark, Oral exam, Written exam

Knowledge within range of lectures and literature.
Recommended literature
 • Czudek, T. (2005). Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno: Moravské zemské muzeum.
 • Demek, J., Mackovčin, P. (eds.). (2006). Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Brno: AOPK ČR.
 • Chlupáč, I. et al. (2002). Geologická minulost České republiky. Praha: Academia.
 • Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M. (eds.). (2003). Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
 • Janský, B., Šobr, M. et al. (2003). Jezera České republiky. Praha: Univerzita Karlova.
 • Kukal, Z., Reichmann, F. (2000). Horninové prostředí České republiky : jeho stav a ochrana. Praha: Český geologický ústav.
 • Mackovčin, P., Sedláček, P. (eds.). Chráněná území ČR. Svazek I-XIV. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2002-2005.
 • Toušek, V. et al. (2005). Czech Republic - Portraits of Regions. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Geoinformatics (1) Geography courses - Winter
Faculty of Science International Development Studies (1) Social sciences - Winter
Faculty of Science Teaching Training in Geography for Secondary Schools (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Science Regional Geography (2015) Geography courses 3 Winter
Faculty of Science Environmental studies and sustainable development (1) Geography courses 3 Winter
Faculty of Science Geoinformatics and Geography (1) Geography courses - Winter