Course: Regional Geography of the Czech Republic 2

« Back
Course title Regional Geography of the Czech Republic 2
Course code KGG/GCR2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Szczyrba Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D.
Course content
Geographical-political position of the Czech Republic, historical-geographical development of Czech lands, public administration and its development, population and settlement structure, industry and its branch structure, agriculture, forestry and water management, transport, retail, services, tourism and recreation, economic integration into EU structures and global economy, geographical regionalization - socioeconomic regions.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook), Projection (static, dynamic)
 • Excursion - 40 hours per semester
 • Homework for Teaching - 20 hours per semester
 • Preparation for the Course Credit - 30 hours per semester
Learning outcomes
Students will be acquainted with the basic themes of geographical structure of the socioeconomic sphere of the Czech Republic.
Identify main socio-economic geographical phenomena and spatial organization of the Czech Republic.
Prerequisites
Knowledge within the scope compulsory subjects that precede this subject in the study plan.

Assessment methods and criteria
Mark, Written exam, Seminar Work

Seminar work and presentation.
Recommended literature
 • Hampl, M. (2001). Regionální vývoj : specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: PřF UK.
 • Häufler, V. (1984). Ekonomická geografie Československa. Praha: Academia.
 • Jančák, V., Gotz, A. (1997). Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj. Praha: PřF UK.
 • Pavlík, Z., Kučera, M. (eds.). (2002). Populační vývoj České republiky 1990-2002. Praha: DemoArt.
 • Řehák, S. (1997). Aktuální problémy ČR : Díl 6, Doprava. Ostrava: Scholaforum.
 • Srnholec, M. (2004). Přímé zahraniční investice v České republice. Praha: Linde.
 • Šišková, T. (ed.). (2001). Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál.
 • Toušek, V. et al. (2005). Czech Republic - Portraits of Regions. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj.
 • Toušek, V., Vančura, M. (1996). Aktuální problémy ČR : Díl 1, Průmysl. Ostrava: Scholaforum.
 • Viturka, M, et al. (2003). Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: ESF MU.
 • Viturka, M., Řehák, S., Vančura, M. (2004). Regionální geografie Evropy a ČR (distanční studijní opora). Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Regional Geography (2015) Geography courses 3 Summer
Faculty of Science Geoinformatics and Geography (1) Geography courses - Summer
Faculty of Science Environmental studies and sustainable development (1) Geography courses 3 Summer
Faculty of Science Teaching Training in Geography for Secondary Schools (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Science Geoinformatics (1) Geography courses - Summer
Faculty of Science International Development Studies (1) Social sciences - Summer