Course: Complex Field Trip in Geography

« Back
Course title Complex Field Trip in Geography
Course code KGG/KGEX
Organizational form of instruction Excursion
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mintálová Tatiana, RNDr. Ph.D.
 • Fňukal Miloš, RNDr. Ph.D.
Course content
Complex field trip in geography is aimed at practical application of knowledge acquired in individual geographical disciplines. Students will visit important physical geographical and settlement localities in model areas (e.g. Broumovsko: Adršpašsko-teplické rocky town, Broumov monastery; Trutnovsko: Žacléřsko-svatoňovický coal mining district; the Giant Mts.; Frýdlantsko: the Jizerské Mts., Lázně Libverda; Českolipsko: former military area Ralsko; Mladoboleslavsko: Škoda Auto works, Dokesko). Natural and socio-economic potential of localities and possibilities of its realisation are assessed.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Observation
 • Excursion - 40 hours per semester
 • Homework for Teaching - 40 hours per semester
 • Preparation for the Course Credit - 40 hours per semester
Learning outcomes
Understanding the physical geographical and human geographical phenomena in region.
Explain the physical geographical and human geographical phenomena in selected region.
Prerequisites
Knowledge within the scope compulsory subjects that precede this subject in the study plan.

Assessment methods and criteria
Student performance, Analysis of linguistic, Dialog

Active participation including presentation.
Recommended literature
 • regionální literatura k modelovým regionům.
 • Czudek, T. (1997). Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: SURSUM.
 • Czudek, T. (2005). Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno: Moravské zemské muzeum.
 • Hampl, M. (2001). Regionální vývoj : specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: PřF UK.
 • Herčík, F., Herrmann, Z., Valečka, J. (1999). Hydrogeologie České křídové pánve. Praha: Český geologický ústav.
 • Chlupáč, I. et al. (2002). Geologická minulost České republiky. Praha: Academia.
 • Mackovčin, P., Sedláček, P. (eds.). Chráněná území ČR. Svazek I-XIV. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2002-2005.
 • Toušek, V. et al. (2005). Czech Republic - Portraits of Regions. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Regional Geography (2015) Geography courses - Summer
Faculty of Science Environmental studies and sustainable development (1) Geography courses 3 Summer
Faculty of Science Teaching Training in Geography for Secondary Schools (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Science International Development Studies (1) Social sciences - Summer