Course: Seminar in Regional Geography of Asia

« Back
Course title Seminar in Regional Geography of Asia
Course code KGG/SRAS
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Frajer Jindřich, Mgr. Ph.D.
Course content
Seminar is aimed at detailed analysis of selected aspects of development in Asia (natural, economic, ecological, social and political aspects). Emphasis is put on elaboration and presentation of seminar work, including discussion.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Projection (static, dynamic), Activating (Simulations, Games, Dramatization)
 • Preparation for the Course Credit - 30 hours per semester
 • Attendace - 24 hours per semester
 • Semestral Work - 36 hours per semester
Learning outcomes
The Seminar will focus on more detailed analysis of selected actual topics in Asia.
Explain geographical organization of Asia, deepen active knowledge.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Seminar Work

Seminar work and its presentation, active participation in discussion.
Recommended literature
 • Brzezinski, Z. (1993). Bez kontroly : chaos v předvečer 21. století. Praha: Victoria Publishing.
 • Horák, S. (2005). Střední Asie mezi Východem a Západem. Praha: Karolinum.
 • Kolektiv. (1994). Dějiny 20. století : encyklopedie politického, ekonomického a kulturního dění. Praha: Mladá fronta.
 • Kovář, J. (1999). Asie - dynamický kontinent : Hlavní faktory a ohniska růstu. Praha: Karolinum.
 • Kristof, N. D., Wudunn, S. (1996). Čína se probouzí : boj o duši rozvíjející se mocnosti. Praha: Dita.
 • Liščák, V., Fojtík, P. (1996). Státy a území světa. Praha: Libri.
 • Skokan, L. (2006). Asie : sociogeografický přehled. Ústí nad Labem: UJEP.
 • Skokan, L. (2005). Rusko : Geografický přehled. Ústí nad Labem: UJEP.
 • Šindler, P. (1999). Urbanizační procesy v rozvojových zemích. (kap.4, str.23-36). Ostrava: Ostravská univerzita.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Teaching Training in Geography for Secondary Schools (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Science Regional Geography (2015) Geography courses - Winter