Course: Internship in the Archbishopric Library Olomouc

« Back
Course title Internship in the Archbishopric Library Olomouc
Course code KHI/QAO
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Oppeltová Jana, Mgr. Ph.D.
Course content
Books, which are classified and with signatures from last year, will be cataloged. Students continue in the catalog of the collection, according to international rules ISBD(A), along with a description of a specimen's characters (bond, ownership and reading notes, state of preservation) - all with the help of a lecturer. PZ

Learning activities and teaching methods
Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Demonstration, Training in job and motor Skils, Work Activities
  • Attendace - 96 hours per semester
Learning outcomes
The internship in the Archbishopric library is intended for BA students. First introduction of collection for trainees is in the building of the library (Wurmova street, Olomouc), other lessons will be in computer schoolroom of the department of history (every wednesday or tuesday afternoon). The extend of the internship is at least 96 hours per semester. In the first lesson participants of the course will learn how to catalog old prints in the MS Access and they will arrange their time schedule for a realization of the internship. Succesful students will receive credits and the certificate of completion of the practice, which may be useful in their later application for a professional employment. PZ
Student will learn to catalog old prints and will get practical experiences with the classification of a library. PZ
Prerequisites
Active and positive approach to work. PZ

Assessment methods and criteria
Student performance

Participation in the range of 96 working hours (60 min.) per semester. PZ
Recommended literature
  • (2002). Církevní knihovny v poslání církve. Praha: Sekretariát České biskupské konference.
  • (1997). ISBD(A): mezinárodní standartní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky. Praha: Národní knihovna ČR.
  • BOHATCOVÁ, M. a kol. (1990). Česká kniha v proměnách staletí. Praha.
  • Cejpek, J., Činčera, J., Hlaváček, I., & Kneidl, P. (2002). Dějiny knihoven a knihovnictví. V Praze: Univerzita Karlova nakladatelství Karolinum.
  • Horák, F. (1961). Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Praha: Československá akademie věd.
  • Martinek, R., Oppeltová, J., Sedoník, T., Slavíková, V., & Štěpánová, D. (2008). Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů: archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Archive Studies (2015) History courses - -
Faculty of Arts Archival Works (2015) History courses - -
Faculty of Arts History (2015) History courses - -
Faculty of Arts History (2015) History courses - -