Course: Conservation, Arrangement and Cataloguing of Collections of Music Material

« Back
Course title Conservation, Arrangement and Cataloguing of Collections of Music Material
Course code KHI/QKNM
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Sedoník Tomáš, Mgr.
 • Oppeltová Jana, Mgr. Ph.D.
Course content
24th September 2014(an exact date will be specified at History Department´s website) in a seminar room of Archival Science: Information meeting for students interested in this course (organisation, necessary equipment, study materials), rules for cataloguing music sheets. Friday 24th October 2014 from 12:00: Theoritical introduction, rules for cataloguing music sheets, explaining of basic things and work with a database programme running in Microsoft Access. In the evening, there will be individual work of catalogued material. Saturday and Sunday 25th and 26th October 2014: Cataloguing of music sheets, the final evaluation on Sunday. According the the possibilities, work will be enriched by excursion to one of Olomouc organs on Friday or Saturday. HF

Learning activities and teaching methods
Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Demonstration, Work Activities
 • Homework for Teaching - 12 hours per semester
 • Attendace - 28 hours per semester
 • Semestral Work - 10 hours per semester
Learning outcomes
The aim of three-day seminar (a longer weekend at the beg. of December 2014)is to teach students to catalogue hand-written and printed music sheets from 18th-20th century. After the basic introduction into a catalogued fund and the sacred Czech music from the 17th to the 20th century (a meeting in November 2014), students will be acquainted with sources. On those exmaples, they will be taught basic rules of cataloguing music sheets and work with a database programme, in which they will later work themselves. According the the possibilities, work will be enriched by excursion to one of Olomouc organs. The course was established under the terms of the project Innovation of Historical Sciences Studies at Palacký University, CZ.1.07/2.2.00/28.0025. HF
A student will learn to catalogue music sheets. HF
Prerequisites
12 students from Bachelor studies of single and double History programme: a course B, for the others: a course C (with the exception of students of Archival Science who cannot participate the course. There are no prerequisities for this seminar, the knowledge of modern Latin paleography is the advantage. HF

Assessment methods and criteria
Analysis of Activities ( Technical works)

Active three-day seminar participation, completing and handing in 50 catalogue records. HF
Recommended literature
 • Bent, I. D., Pople, A. Analysis. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians..
 • Berkovec, J. (2001). Slavný ouřad učitelský. Kapitoly o kantorech a jejich hudbě. Příbram .
 • Černý, J. et. al. (1989). Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby. Praha.
 • Finscher, L. (hrsg.) . (1999). Die Musik in Gechichte und Gegenwart. 21 Bände in zwei Teilen.. Stuttgart .
 • Fukač, Vysloužil, Macek. (1997). Slovník české hudební kultury. Praha.
 • G. Černušák a V. Helfert (red.). (1937). Pazdírkův hudební slovník naučný. II. Část osobní. Sv. I a II.. Brno.
 • Horáková, M. (2005). Nástin dějin evropské a české hudby, hudební nástroje a základy hudebních forem. Olomouc .
 • kol. (1965). Československý hudební slovník osob a institucí, sv. II. Praha.
 • kol. (1963). Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 1. Praha.
 • kol. (1993). Stručný slovník duchovní hudby. Čelákovice.
 • Konrád, K. (1893). Dějiny posvátného zpěvu staročeského od XV. věku do zrušení literátských bratrstev. Praha .
 • Koubek, J. (red.). (1969). Průvodce po pramenech k dějinám hudby. Fondy a sbírky uložené v Čechách.. Praha.
 • Martinek, R. a kol. (2008). Inventarizace drobných církevních fondů. Archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. Olomouc.
 • MICHELS, U. (2000). Encyklopedický atlas hudby. Praha.
 • Navrátil, M. (2003). Dějiny hudby. Přehled evropských dějin hudby. Praha .
 • Pulkert, O. (1966). Pokyny ke katalogizaci hudebnin. Praha.
 • Racek, J. (1958). Česká hudba od nejstarších dob do počátku 19. století. Praha .
 • Sehnal, J. (1997). Stručný přehled dějin katolické chrámové hudby. Brno .
 • Sehnal, Jiří - Vysloužil, Jiří:. (2001). Dějiny hudby na Moravě. Brno.
 • Schnierer, M. (2007). Dějiny hudby. Brno .
 • Smolka, J. a kol. (2001). Dějiny hudby. Praha - Brno.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts History (2015) History courses - -
Faculty of Arts Archive Studies (2015) History courses - -
Faculty of Arts Archival Works (2015) History courses - -
Faculty of Arts History (2015) History courses - -