Course: Diplomatics II 2

« Back
Course title Diplomatics II 2
Course code KHI/XADI3
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Oppeltová Jana, Mgr. Ph.D.
 • Lerchová Kateřina, Mgr. Ph.D.
 • Myšák Miroslav, Mgr.
 • Slavíková Věra, Mgr.
Course content
Lectures follow information gained in the course: Diplomatics I. Students will be noticed about certain differences, especially in a material structure, methods and literature. Lectures are focused on the selected various types of diplomatic material (of king, aristocratic, municipal etc. administration). Except for characteristic features of diplomatic materials, lectures will deal with the offices and their documents. Some seminars will also take place in archives in Brno and Olomouc - all of them will be supplemented with the orientation in the material sources in these archives. Lectures will be enriched by knowledge of various kinds of diplomatic materials from the Czech lands. Students will be acquainted with documents of public and municipal administration etc. HF

Learning activities and teaching methods
Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming)
Learning outcomes
The aim of lectures is to acquaint students with basic terms, methods and literature of late medieval and early modern diplomatics. A student should get basic knowledge of diplomatic sources of the most important institutions in the field of public and municipal administration. The aim of seminars is to teach students to distinguish types of diplomatic sources in archival funds of various institutions, to classify them, to describe them, to compile them and to make them accessible. Students will be also familiar with various edition rules used for medieval and early modern administrative documents and the most important editions of medieval and early modern diplomatic sources. HF
Students learn to know basic diplomatic and historical sources of the administration in the Czech lands till 1848 and to work with them. HF
Prerequisites
The knowledge of current script reading and basics of German language for reading materials in original. The knowledge will be proved when working with sources and writing a paper (3-5 pages). Reading of Czech texts for chosen classes - 20-30 pages. HF

Assessment methods and criteria
Seminar Work

Credit requirements: Attendance and writing a paper (topic: The diplomatic description of a document). HF
Recommended literature
 • Kameníček, F. (1900). Zemské sněmy a sjezdy moravské: jejich složení, obor a význam od nastoupení na tůn krále Ferdinarda I. až po vydání obnoveného zřízení zemského (1526-1628). Brno: Zemský výbor Markrabství moravského.
 • Meisner,O. (1952). Urkunden und Aktenlehre der Neuzeit.. Leipzig.
 • Novák, J. B. (1917). Sněmy české od léta 1526 až po naší dobu.. Praha.
 • Pekař, J. (1932). České katastry 1656-1789.. Praha.
 • Stloukal, K. (1931). Česká kancelář dvorská 1599-1608: pokus z moderní diplomatiky. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění.
 • Šebánek, J.- Fiala, Z.- Hledíková, Z. (1971). Česká diplomatika do r. 1848.. Praha.
 • Vašků, V. (1969). Studie o právních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636-1749.. Brno.
 • Žáček, V., & Macek, J. (1958). Krajská správa v českých zemích a její archivní fondy (1605-1868). Praha: Archivní správa ministerstva vnitra.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Archival Works (2015) History courses 2 Winter
Faculty of Arts Archive Studies (2015) History courses 2 Winter