Course: Diplomatics II 3

« Back
Course title Diplomatics II 3
Course code KHI/XADI5
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Oppeltová Jana, Mgr. Ph.D.
 • Lerchová Kateřina, Mgr. Ph.D.
 • Myšák Miroslav, Mgr.
 • Slavíková Věra, Mgr.
Course content
The aim of seminars is work with material sources in Olomouc archives that will be supplemented with basic orientation in archival funds of these archives, i.e. practical knowledge of archival document. Lectures will be enriched by knowledge of various kinds of diplomatic materials from teh Czech lands. Students will be acquainted with documents of public and municipal administration, judiciary, schools, enterprises, personal funds etc. HF

Learning activities and teaching methods
Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming)
Learning outcomes
The aim of lectures is to acquaint students with basic terms, methods and literature of early modern diplomatics. A student should get basic knowledge of diplomatic sources of the most important institutions in the field of public and municipal administration, a judiciary or economic organisations. This course follows the course: History of administration. The aim of seminars is to teach students to distinguish types of diplomatic sources in archival funds of various institutions, to classify them, to describe them, to compile them and to make them accessible. Students will be also familiar with various edition rules used for early modern administrative documents and the most important editions of early modern diplomatic sources. HF
Students will learn to work with sources in the archives where they should work after their graduation. HF
Prerequisites
The connection with knowledge gained in archgival courses and history of administration course and their aplication during the work with diplomatic materials. In some cases the knowledge of current script reading and basics of German language for reading materials in original. The knowledge will be proved when working with sources and writing a paper (5-10 pages). HF

Assessment methods and criteria
Seminar Work

Credit requirements: Attendance and writing a paper (topic: The analysis of sources and literature of written bachelor thesis). HF
Recommended literature
 • Kameníček, F. (1900). Zemské sněmy a sjezdy moravské: jejich složení, obor a význam od nastoupení na tůn krále Ferdinarda I. až po vydání obnoveného zřízení zemského (1526-1628). Brno: Zemský výbor Markrabství moravského.
 • Meisner,O. (1952). Urkunden und Aktenlehre der Neuzeit.. Leipzig.
 • Novák, J. B. (1917). Sněmy české od léta 1526 až po naší dobu.. Praha.
 • Pekař, J. (1932). České katastry 1656-1789.. Praha.
 • Šebánek, J.- Fiala, Z.- Hledíková, Z. (1971). Česká diplomatika do r. 1848.. Praha.
 • Vašků, V. (1969). Studie o právních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636-1749.. Brno.
 • Žáček, V., & Macek, J. (1958). Krajská správa v českých zemích a její archivní fondy (1605-1868). Praha: Archivní správa ministerstva vnitra.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Archive Studies (2015) History courses 3 Winter
Faculty of Arts Archival Works (2015) History courses 3 Winter