Course: History in Film/Film in History 1

« Back
Course title History in Film/Film in History 1
Course code KHI/XDF1
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Somer Tomáš, PhDr. Ph.D.
 • Huška Jakub, Mgr.
 • Parma Tomáš, Mgr. Ph.D.
 • Kalous Antonín, doc. Mgr. M.A., Ph.D.
Course content
5. 10. Indroduction: History on Film a fistful of theory for the start; Ten Days That Shook the World (1928) 12. 10. The Battleship Potemkin (1925) 19. 10. The Fall od Romanov dynasty (1927) 26. 10. The Animal Farm (1954) 2. 11. The Patrol (1931) 9. 11. The Commissar (1967) 16. 11. Lenin: The Train (1988/90) 1 23. 11. Lenin: The Train (1988/90) 2 30. 11. Repentance (1984) 7. 12. The Admiral (2008) 14. 12. Good bye, Lenin! (2003)

Learning activities and teaching methods
Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Projection (static, dynamic)
 • Homework for Teaching - 24 hours per semester
 • Attendace - 24 hours per semester
Learning outcomes
The film, most powerful factor of creation of the historical conscience of the most of population, is to be seen as a alternative of historians´ work. In the winter semester the works are selected as the representation of the Russian Revolution of 1917. The schedule and the room where this course takes place is identical with the courses: KHI/XDF1, KHI/HOF1 and KCD/DFFD7. The first class takes place on the 5th of October. The courses will take place from 17:20 (5:20 pm) till 19:45 (7:45 pm) in the assembly hall (aula) of CMTF (Univerzitní 22, 2nd floor).
A student will be acguainted with the historical context of a film and historical events so that he will realise a significant role of the interpretation that forms the historical awareness. HF
Prerequisites
The basic knowledge of history. HF

Assessment methods and criteria
Student performance, Didactic Test

Class participation (max 2 absence). An analysis of one of the films - a paper about 5 pages. A film for an analysis will be selected by the lecturer and students will be informed during the course.
Recommended literature
 • ABERTH J. A Knight at the Movies. Medieval History on Film.. New York ? London 2003.
 • Bartlová Milena. (2003). Pop history. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha 2003.
 • BIMBENET J. (2006). Quand la cinéaste d?Hitler fascinait la France. Paris, Lavauzelle.
 • Blažejovský, J. (2007). Spiritualita ve filmu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
 • Blažek, P., & Kopal, P. (2005). Film a dějiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • DE BAECQUE ANTOINE. Histoire et cinéma. Paris, Cahiers Du Cinema 2008.
 • Doležalová, E., & Šimůnek, R. (2007). Od knížat ke králům: sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny.
 • FERENČUHOVÁ M. Historici a film, filmári a história. Hranice a prieniky dvoch disciplín. Iluminace 1, 2004.
 • FERRO MARC. Cinéma et historie. Le cinéma, agent et source de l?histoire. Paris, Denoël/Gonthier 1977.
 • FERRO MARC (red.). Film et histoire. Paris, EHESS 1984.
 • Fuhrmann Horst. (2006). Středověk je kolem nás. Jinočany.
 • Guardini, R. (1992). Konec novověku: pokus o orientaci. Praha: Vyšehrad.
 • Kalin, J., & Knápková, M. (2007). Ingmar Bergman a jeho filmy. Praha: Casablanca.
 • Kepartová Jana (ed.). (2006). Antika? Zajděte do kina, přečtěte si román... Praha.
 • KLIMEŠ I. ? ZEMAN P. (1999). Film a historická věda. Iluminace 4.
 • MARIE VINCENT ? LUCAS NICOLE. Innover en classe: cinéma, Histoire et représentations. Paris, Le Manuscrit 2008.
 • Monaco, J., Lindroth, D., & Liška, T. (2004). Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Praha: Albatros.
 • Rosenstone, R. A. (2006). History on film, film on history. Harlow: Pearson Longman.
 • ROSENSTONE ROBERT A. (1998). History in Images/History in Words. Reflections on the Possibility of Really Putting History onto Film. The American Historical Review 5.
 • Rosenstone Robert A. (2003). Visions of the Past. The Challenge of Film to Our Idea of History. Cambridge (Mass.).
 • Schneider, S. J., & Šenkyřík, L. (2007). 1001 filmů, které musíte vidět, než umřete. Praha: Volvox Globator.
 • Thompson, K., Bordwell, D., & Bendová, H. (2007). Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Praha: AMU.
 • Töteberg Michael. (2006). Lexikon světového filmu. Praha.
 • Vávra, O., Bregant, M., Menzel, J., & Kyndrová, D. (1996). Podivný život režiséra: obrazy vzpomínek. Praha: Prostor.
 • Vávra, O. (1982). Zamyšlení režiséra. Praha: Panorama.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts History (2012) History courses - Winter
Faculty of Arts History (2015) History courses - -
Faculty of Arts History (2012) History courses - Winter
Faculty of Arts History (2015) History courses - -