Course: Man and Celebration

« Back
Course title Man and Celebration
Course code KLP/ČAS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kopeček Pavel, Ing. Th.D.
 • Kunetka František, prof. Dr. Th.D.
Course content
Anthropological presumptions of celebration; symbolicity of human life and action; theory of symbol and symbolic action; typical elements of celebrating - word, song, dance, gestics, clothes and masks, ritualization, assembly, common eating and drinking; conditionality between culture and the mode of celebration, celebration in selected cultures; time and celebration; space for celebration and its types: sacral, prophane, specifics of Christian liturgical space; celebration in European cultural-historical context, anthropocentrization and laicity of celebration since modern period, creation of paralel celebrations within atheistic and anti-Christian ideologies, the possibilities for celebration in multicultural and post-modern society.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Projection (static, dynamic)
Learning outcomes
The aim of subject is to introduce into basic givenesses of human existence which make possible a celebration and to show how they are utilised in single celebrations within selected cultures.
The subject will make possible the understanding of fundaments of symbolic action, the orientation into basic types of celebration and the transitional rituals, and the analyzing of selected celebration within folk-customs.
Prerequisites
Readiness to deeper understanding the human action and the culture.

Assessment methods and criteria
Oral exam, Analysis of Creative works (Music, Pictorial,Literary)

The achieving of required knowledges proved by colloqium.
Recommended literature
 • Aries P. (2000). Dějiny smrti, sv. I. a II.. Praha.
 • Beranová M., Řešátko J. (2002). Jak se jedlo ve starověku. Praha.
 • Eliade M. (1994). Posvátné a profánní. Praha : ČKA.
 • Frankl V. E. (1997). Vůle ke smyslu. Vybrané přednášky o logoterapii, s. 7-29.. Brno: Cesta.
 • Gennep van A. (1997). Přechodové rituály. Praha.
 • Halík T. (2006). Prolínání světů. Praha : Vyd. Lid. Novin.
 • Kerrigan M. (2008). Historie smrti : Pohřební zvyky a smuteční obřady od starověku do současnosti. Praha.
 • Kunetka F. (2004). Eucharistie v křesťanské antice, s. 87-111, 120-121.. Olomouc : VUP.
 • Kunetka F. (2001). Úvod do liturgie svátostí, s. 29-37, 123-142.. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.
 • Lurker M. (1999). Slovník biblických obrazů a symbolů. Praha.
 • Mathé I., Špaček L. (2005). Etiketa. Praha.
 • Navrátilová A. (2004). Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha.
 • Zwoliński A. (2004). Dźwięk w relacjach społecznych, s. 107-123, 212-291, 337-424.. Kraków.
 • Zwoliński A. (2006). Jedzenie w relacjach społecznych, s. 23-44, 133-153, 269-304, 349-378, 399-429.. Kraków.
 • Zwoliński A. (2003). Słowo w relacjach społecznych, 2003, s. 9-79, 184-203, 350-367, 409-431.. Kraków.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology Social Pedagogy (2011) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology Social Pedagogy (2015) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter