Course: Renaissance Art Theories and their Connection to Classic "Golden Age" of the Ancient Wisdom

« Back
Course title Renaissance Art Theories and their Connection to Classic "Golden Age" of the Ancient Wisdom
Course code KMU/92BMR
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 10
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Křupková Lenka, doc. PhDr. Ph.D.
 • Dykast Roman, doc. CSc.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming)
 • Attendace - 30 hours per semester
 • Preparation for the Exam - 10 hours per semester
 • Semestral Work - 30 hours per semester
 • Homework for Teaching - 20 hours per semester
 • Preparation for the Course Credit - 10 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Seminar Work, Written exam

Recommended literature
 • Burke, Peter. (1996). Italská renesance. Praha: Mladá fronta.
 • Dykast, Roman. (2005). Hudba věku melancholie. Praha: TOGGA.
 • Eco, U. (2001). Hledání dokonalého jazyka. Praha.
 • Francastel, P., & Spoustová, J. (2003). Malířství a společnost: výtvarný prostor od renesance ke kubismu. Brno: Barrister & Principal.
 • Ghyka, M. C., & Navrátilová, D. (2008). Zlaté číslo, aneb, Jak pythagorovské rytmy a obřady ovlivnily vývoj západní civilizace. Praha: Argo.
 • Gombrich, E. H. (1985). Umění a iluze. Praha.
 • Hankins, J., & Pokorný, M. (2011). Renesanční filosofie. Praha: OIKOYMENH.
 • HOCKE, Gustav René. (2001). Svět jako labyrint: Manýrismus v literaturuře.. Praha: Triáda.
 • Hocke, Gustav René. (2001). Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře. Triáda/H&H, Praha.
 • Chastel, A., & Lukáš, I. (2003). Vyplenění Říma: od manýrismu k protireformaci. Brno: Barrister & Proncipal.
 • Chastel, A. (2008). Leonardo da Vinci, aneb, Vědy o malířství ;: Gesto v umění. Brno: Barrister & Principal.
 • Kristeller, Paul Oskar. (2007). Osm filosofů italské renesance. Praha: Vyšehrad.
 • Panofsky, E., & Konečný, L. (1981). Význam ve výtvarném umění. Praha: Odeon.
 • Pater, W. (1966). Renesance. Studie o výtvarném umění a poezii. Olomouc 1966.. Olomouc.
 • Yatesová, Frances. (2009). Giordano Bruno a hermetická tradice. Praha: Vyšehrad.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Cultural Anthropology (16) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Media and Cultural Studies (14) Journalism, library science and informatics - -
Faculty of Arts German Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Andragogy (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Arts Dutch Philology (16) Philological sciences - -
Faculty of Arts Politology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts English and American Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English and American Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Clinical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory and History of Literature, Theatre and Film (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Philosophy (16) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Czech History (12) History courses - -
Faculty of Arts Politology (14) Social sciences - -
Faculty of Arts Sociology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts Sociology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts English Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Pedagogical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory and History of Arts (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Theory and History of Arts (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts - (16) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Philosophy (12) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Philosophy (16) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts English Language (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Media and Cultural Studies (14) Journalism, library science and informatics - -
Faculty of Arts Romance Languages (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance Languages (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts German Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance Languages (14) Philological sciences - -
Faculty of Arts Clinical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Pedagogical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory of Literature (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts - (16) Economy - -
Faculty of Arts Russian Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Languages and Culture of China and Japan (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts The Theory and History of Music (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Czech History (12) History courses - -
Faculty of Arts World History (12) History courses - -
Faculty of Arts Russian Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Languages and Culture of China and Japan (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Dutch Philology (16) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Comparative Slavonic Philology (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Theory and History of Music (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Philosophy (12) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Politology (14) Social sciences - -
Faculty of Arts Romance literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Russian Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Russian Literatura (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts World History (12) History courses - -
Faculty of Arts German Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Comparative Slavonic Philology (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Andragogy (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Arts Czech Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts German Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Theory and History of Literature, Theatre and Film (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Theory of Literature (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts - (16) Economy - -