Předmět: Německý jazyk pro nefilology 2

« Zpět
Název předmětu Německý jazyk pro nefilology 2
Kód předmětu KNJ/KCJN2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Závodná Jindřiška, PhDr.
Obsah předmětu
Analýza odborných textů (k dispozici na webových stránkách katedry NJ), individuální příprava na písemnou část zkoušky z německého jazyka na úrovni B1 podle SERR.

Studijní aktivity a metody výuky
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti by měli být schopni orientovat se v základních gramatických oblastech a používat dostatečnou slovní zásobu na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je kladen také na porozumění odbornému textu, který zasahuje do oblasti pedagogiky, psychologie, antropologie nebo společenských věd.
Na konci kurzu bude student schopen prokázat dosažení jazykové úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce a Evropského jazykového portfolia.
Předpoklady
Aktivní znalost německého jazyka.
KNJ/KCJN1

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Individuální příprava na písemnou zkoušku na úrovni B1 podle SERR.
Doporučená literatura
  • Určené texty na daná témata: Neue Lebensformen der Familie, Cyber-Mobbing, Burnout-Syndrom.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr