Předmět: Praktická cvičení 4

« Zpět
Název předmětu Praktická cvičení 4
Kód předmětu KNJ/PC4Q
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dömischová Ivona, PhDr. Ph.D.
  • Bohuš Marek, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
dle rozpisu lekcí z učebnice EM

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka probíhá podle základní učebnice EM - Hauptkurs 5-8 lekce: - Liebe - Beruf, - Zukunft, - Medien, Výuka je částečně vázána na aktuální témata. Student dokáže dopodrobna porozumět všemu, co se mu říká ve spisovném mluveném jazyce.
v intencích daného semináře
Předpoklady
v intencích předmětu

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

v rozsahu témat daných lekcí
Doporučená literatura
  • Německy psané noviny a časopisy, internet..
  • Perlmann, M., Schwalb, S. (2000). EM - das Lehrwerk im Baukastensystem.. Max Hueber Verlag.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Pedagogická fakulta Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (BB16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Pedagogická fakulta Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (BB16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní