Předmět: Slovotvorba

« Zpět
Název předmětu Slovotvorba
Kód předmětu KNJ/SLOQ
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vomáčková Olga, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Pojem morfém - Slovotvorné prostředky slov - Tvoření podstatného jména: skládání, odvozování, augmentace, zdrobňování - Tvoření slovesa: skládání, odvozování - Tvoření slov s adjektivem

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 11 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář se zabývá slovotvornými procesy v němčině (primární i sekundární slovotvorbou). Důraz je kladen na skládání a odvozování podstatných jmen a sloves.
Orientace v oblasti primární a sekundární slovotvorby. Důraz je kladen na skládání a odvozování substantiv a sloves.
Předpoklady
Student musí být schopen hovořit a reagovat ve výuce v německém jazyce.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta

80% aktivní účast ve výuce, splnění testu
Doporučená literatura
  • Donalies, E. (2002). Wortbildung des Deutschen. Ein Überblick.. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
  • Lohde, M. (2006). Wortbildung des moderen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch.. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
  • Römer, Ch./Matzke, B. (2005). Lexikologie des Deutschen.. Tübingen: Gunter Narr Verlag.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Pedagogická fakulta Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (BB16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Pedagogická fakulta Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (BB16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní