Předmět: Německý jazyk 3

« Zpět
Název předmětu Německý jazyk 3
Kód předmětu KNJ/UN3Q
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Závodná Jindřiška, PhDr.
Obsah předmětu
Studijní náplní tohoto semestru jsou lekce 4 a 5 em neu 2008, Brückenkurs (Schule, Essen und Trinken).

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Účast na výuce - 38 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na komunikaci v rovině obecného jazyka, a to zejména na osvojování a prohlubování dovedností ve sféře mluvení, psaní, porozumění slyšenému a porozumění čtenému.
Na konci kurzu bude student schopen prokázat dosažení jazykové úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce a Evropského jazykového portfolia.
Předpoklady
Aktivní znalost německého jazyka.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemný test

80% účast ve výuce a absolvování testu z lekcí 4 a 5.
Doporučená literatura
  • Berglová, E.- Formánková, E.- Mašek, M. (2002). Moderní gramatika němčiny. Plzeň: Fraus.
  • Hering, A.- Matussek, M.- Perlmann-Balme, M. (2002). em Übungsgrammatik. Ismaning: Max Hueber Verlag.
  • Perlmann-Balme,M. (2008). em neu 2008 Brückenkurs, Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag.
  • Perlmann-Balme,M. (2008). em neu 2008: Brückenkurs, Kursbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základních škol (MD16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní