Předmět: Procvičování slovní zásoby

« Zpět
Název předmětu Procvičování slovní zásoby
Kód předmětu KNJ/WORT2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vomáčková Olga, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Popis vzhledu člověka. Charakterové vlastnosti člověka. Způsoby chování. Tělo člověka. Nemoci,bolest. Léčba, smrt. Práce - ucházení se o práci. Práce - ukončení pracovního poměru. Domácnost. Společnost. Vztahy mezi lidmi. Prostředí - rušení veřejného pořádku.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 11 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cvičení se věnují rozšiřování dosavadních znalostí slovní zásoby u základních témat (Popis zevnějšku, způsoby chování, charakteristické vlastnosti) a tématicky náročnějším okruhům (ukončení pracovního poměru, rušení veřejného pořádku)
Student je schopen na základě osvojených poznatků aktivně komunikovat, diskutovat a argumentovat k tématickým okruhům vymezeným seminářem
Předpoklady
Student musí být schopen hovořit a reagovat ve výuce v německém jazyce.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta

80% aktivní účast ve výuce, splnění testu
Doporučená literatura
  • Eppert, F. (1993). Wortschatzübungen 2. Ismaning.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr