Předmět: Česko německé vztahy

« Zpět
Název předmětu Česko německé vztahy
Kód předmětu KNJ/WTDB
Organizační forma výuky Konzultace + On-line aktivity
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kubica Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Četba a rozbor textů Oty Filipa, které reflektují česko-německé vztahy v historickém kontextu a v souvislosti s vývojem těchto vztahů od roku 1989. Jedná se především o díla autobiografická a publicistická.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Dílo Oty Filipa - období 2. světové války, které prožil v Ostravě a v Praze, tematizace problematiky soužití Čechů, Němců a Židů. Pozdější díla: vyrovnání se svou identitou exulanta v německém prostředí, kde žije od roku 1974. Pozitiva i negativa multikulturního soužití v evropském prostoru jsou diskutována v souvislosti s publicistickými texty O. Filipa. Předmět byl inovován v rámci projektu "Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§6 vyhlášky č.317/2005 Sb.)" , reg. č. CZ.1.07/1.3.00/19.0014.
v intencích daného semináře
Předpoklady
Dílo Oty Filipa - období 2. světové války, které prožil v Ostravě a v Praze, tematizace problematiky soužití Čechů, Němců a Židů. Pozdější díla: vyrovnání se svou identitou exulanta v německém prostředí, kde žije od roku 1974. Pozitiva i negativa multikulturního soužití v evropském prostoru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

80% aktivní účast v semináři
Doporučená literatura
  • Fialová-Fürstová, Ingeborg . (2001). Deutschböhmische Literatur Beiträge der internationalen Konferenzen Olmütz, 13.-16. 11. 2000 und 25.-28. 4. 2001. Olomouc.
  • Kubica, J. (2012). Spisovatel Ota Filip. Olomouc.
  • Rovan, Joseph . (1998). Geschichte der Deutschen Von ihren Ursprüngen bis heute. München.
  • Seibt, Ferdinand . (1993). Ferdinand Deutschland und die Tschechen Geschichte einer Nachbarschaft in der Mitte Europas. München.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr