Course: Industrial relations

« Back
Course title Industrial relations
Course code KPG/APPV
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nováková Zdenka, JUDr. Ph.D.
Course content
1. System and font of labour law 2. Industrial inwardness 3. Employment 4. Working hours 5. Holidays 6. Obstacles to work 7. Special working conditions some groups of employees 8. Compensation for demages in industrial law 9. Labour market 10.State politics of employment

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook)
 • Semestral Work - 15 hours per semester
 • Homework for Teaching - 8 hours per semester
 • Preparation for the Exam - 40 hours per semester
 • Attendace - 13 hours per semester
Learning outcomes
This subject is focused on system of industrial law, sources of industrial law, relations between subjects of industrial law. Deals with employment, agreements, working hours, holiday, remuneration, compensation for demage and special working conditions and state politics of employment.
Adopt of knowledge of law regulation in labour law, practical ability of aplication legal rules to examples from labour law problems. Students know procedure make use of labour market.
Prerequisites
Knowledge of basic legal institutes of private law.

Assessment methods and criteria
Written exam, Seminar Work

Active participation in class, fulfilment of entered tasks, written seminar work, written test - 70% passing
Recommended literature
 • (2016). zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. ÚZ Sagit Ostrava.
 • (2016). zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚZ Sagit Ostrava.
 • BĚLINA, M. (2010). Pracovní právo. C.H.Beck Praha.
 • ČUHELOVÁ, J. a kol. (2009). Základy práva pro pedagogy I. a II. díl. Ostrava: Key publishing.
 • Hrušáková a kol. (2015). Rodinné právo. C.H.Beck Praha.
 • JUKABKA, J. (2007). Nový zákoník práce. Olomouc.
 • Kokešová, M. (2013). Základy pracovního práva s příklady a vzory. Praha: Ústav práva a právní vědy.
 • Nováková, Z. (2007). Soukromé právo pro společenskovědní obory se zaměřením na vzdělávání.. Olomouc: VUP Olomouc.
 • Poláková. (2011). Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení. Žďár nad Sázavou.
 • RADVANOVÁ, S. (2000). Kurz občanského práva, instituty rodinného práva.. Praha.
 • Ryšávková Veronika a kol. (2014). Nový občanský zákoník úplně pro všechny. Grada Praha.
 • ÚZ. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • ÚZ. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education German Oriented on Applied Economics (BB13) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Education German Oriented on Applied Economics (BB14) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Education German Oriented on Applied Economics (BB15) Philological sciences 1 Summer