Course: Civil Law Relations

« Back
Course title Civil Law Relations
Course code KPG/B2OPV
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nováková Zdenka, JUDr. Ph.D.
Course content
Definition and explanation of the basic terminology from the field of civil legal relations.Subjects of civil law - individuals and legal entities, their legal subjectivity and possibilities of representation. Material responsibility. Damages, liabilities, obligations and commitments.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training)
 • Attendace - 52 hours per semester
 • Preparation for the Exam - 65 hours per semester
Learning outcomes
Subjects of civil law - individuals and legal entities, their legal subjectivity and possibilities of representation. Material responsibility. Damages, liabilities, obligations and commitments.
Theoretical knowledge and practical ability of aplication legal rules in fixed law branch.
Prerequisites
Knowledge of basic legal institutes of fixed branch.

Assessment methods and criteria
Oral exam

Proving knowledge of the terms, practical application to model situations.
Recommended literature
 • (2016). zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. ÚZ Sagit Ostrava.
 • (2016). zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚZ Sagit Ostrava.
 • ČUHELOVÁ, J. a kol. (2009). Základy práva pro pedagogy I. a II. díl. Ostrava: Key publishing.
 • Hrušáková a kol. (2015). Rodinné právo. C.H.Beck Praha.
 • CHODĚRA, O. (2000). Občanským právem krok za krokem.. Praha.
 • NOVÁKOVÁ, Z. (2007). Soukromé právo pro společenskovědní obory se zaměřením na vzdělávání. Olomouc, VUP.
 • PLECITÝ, V. (2004). Základy občanského práva.. Plzeň.
 • RADVANOVÁ, S. (2000). Kurz občanského práva, instituty rodinného práva.. Praha.
 • Ryšávková Veronika a kol. (2014). Nový občanský zákoník úplně pro všechny. Grada Praha.
 • TOMANĆÁKOVÁ, B. (2011). Občanské právo. MVŠ Olomouc.
 • Winterová, A. (2011). Civilní právo procesní. Praha: Linde.
 • Winterová, A. (2011). Civilní právo procesní. Praha: Linde.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer