Course: Introduction to Legislation

« Back
Course title Introduction to Legislation
Course code KPG/B2PPR
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nováková Zdenka, JUDr. Ph.D.
Course content
Law, font of law, law scheme,legal rules, legal relations, Constitution, human rights and freedoms

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Attendace - 26 hours per semester
 • Preparation for the Exam - 60 hours per semester
Learning outcomes
Law and legislation, legal norms, regulations, system of law, legal force of an enactment and legal order hierarchy. Force of legal rules, their relevance, derogation and retroactivity. Constitution of the CR, Declaration of basic rights and freedoms.Criminal Law. Bussiness Law. Family Law. Labour Law. Social Law. School Law.
Theoretical knowledge and practical ability of aplication legal rules in fixed law branch.
Prerequisites
Knowledge of basic legal institutes of fixed branch.

Assessment methods and criteria
Written exam

Knowledge of law departments
Recommended literature
 • (2016). zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. ÚZ Sagit Ostrava.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. , ÚZ.
 • (2016). zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚZ Sagit Ostrava.
 • BĚLINA, M. (2010). Pracovní právo. C.H.Beck Praha.
 • ČUHELOVÁ, J. a kol. (2009). Základy práva pro pedagogy I. a II. díl. Ostrava: Key publishing.
 • FIALA, J. (2010). Občanské právo hmotné. A.Čeněk, Plzeň.
 • GERLOCH, A. (2009). Teorie práva. Plzeň.
 • Hrušáková a kol. (2015). Rodinné právo. C.H.Beck Praha.
 • HÝBLOVÁ, R. (2010). Školská legislativa. Olomouc, VUP.
 • JEMELKA, L. (2011). Správní řád - komentář. C.H.Beck Praha.
 • NOVÁKOVÁ, Z. (2007). Teorie práva se pro společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Olomouc, VUP.
 • RADVANOVÁ, S. (2000). Kurz občanského práva, instituty rodinného práva.. Praha.
 • Ryšávková Veronika a kol. (2014). Nový občanský zákoník úplně pro všechny. Grada Praha.
 • ŠÍN, Z. (2000). Tvorba práva a její pravidla.. Olomouc.
 • ÚZ. zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR.
 • ÚZ. zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ČR.
 • ÚZ. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • ÚZ. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Education (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Education (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Pedagogy - social work (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Pedagogy - social work (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer