Předmět: Práce se skupinou 3

« Zpět
Název předmětu Práce se skupinou 3
Kód předmětu KPS/WPSS3
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jochmannová Leona, PhDr.
  • Křeménková Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
unspecified

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Domácí příprava na výuku - 5 hodin za semestr
Výstupy z učení
Poskytnout účastníkům soubor teoretických a praktických dovedností při práci se skupinou. Navazuje na kurz Práce se skupinou 1 a 2.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr