Předmět: Archivní badatelské práce v oblasti literatury

« Zpět
Název předmětu Archivní badatelské práce v oblasti literatury
Kód předmětu KRF/91AAP
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Slovník badatele 2. Spaciální vymezení výzkumu 3. Definování badatelského záměru 4. Příprava na vlastní badatelskou práci v archivu 5. Rešeršní práce v terénu, jejich úskalí a specifika 6. Zpracování výsledků výzkumu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 50 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubení teoretických metodologických znalosti a získání praktických dovedností v oblasti primárních materiálových rešerší, které mohou sloužit jako základ následných literárněvědných badatelských záměrů.
Student prohloubí své teoretické znalosti v oblasti primárních materiálových rešerší. Je schopen aplikovat je na vlastní výzkum.
Předpoklady
Ukončené Mgr. studium filologického nebo obecně humanitního zaměření.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Seminární práce

-aktivní účast na výuce -koncepce vlastního badatelského záměru a jeho obhajoba
Doporučená literatura
  • Remeš, Václav. (2005). Slovník pro historiky a návštěvnííky archivů . Praha: Libri.
  • Radimská, J. (2000). K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven . České Budějovice.
  • Radimská, J. (2007). Knihovna šlechtičny : francouzské knihy Marie Ernestiny z Eggenbergu na zámku v Českém Krumlově . České Budějovice.
  • Voždová, M., Matoušková, J. (2011). Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži.. Olomouc.
  • Voždová,M.-Špička, J. (2007). Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách . Olomouc.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Románské literatury (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Románské literatury (12) Filologické vědy - -