Předmět: Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 4

« Zpět
Název předmětu Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 4
Kód předmětu KRF/91BD4
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.
  • Špička Jiří, doc. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Shrnutí badatelských výsledků studenta v podobě příspěvku předneseného na domácí odborné konferenci.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Domácí příprava na výuku - 250 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prezentovat výsledky badatelského výzkumu studenta širší odborné domácí veřejnosti.
způsobilost prezentovat své vědecké výsledky před odbornou veřejností
Předpoklady
žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Zápočet je udělen za jedno vystoupení na konferenci uvedeného typu.
Doporučená literatura
  • literatura související s tématem konkrétních rešerší .


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Románské literatury (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Románské literatury (12) Filologické vědy - -