Předmět: Vystoupení na mezinárodní konferenci v ČR 3

« Zpět
Název předmětu Vystoupení na mezinárodní konferenci v ČR 3
Kód předmětu KRF/9MK3
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Příprava konferenčního příspěvku a jeho přednesení na mezinárodní konferenci v ČR.

Studijní aktivity a metody výuky
Pracovní činnosti (dílny)
  • Domácí příprava na výuku - 250 hodin za semestr
Výstupy z učení
Připravit a přednést konferenční příspěvek mezinárodní konferenci v ČR.
Připravit a přednést před odbornou veřejností výsledky vlastního výzkumu.
Předpoklady
Nejsou.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Nejsou.
Doporučená literatura
  • Podle konkrétního tématu odborného článku. A specific literature according to the theme of the paper..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Románské literatury (11) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Románské literatury (11) Filologické vědy - -