Předmět: Výuka odborného předmětu 4

« Zpět
Název předmětu Výuka odborného předmětu 4
Kód předmětu KRF/9VOP4
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Na základě požadavků katedry a v koordinaci s vedoucím práce je student zařazen do výukového procesu na katedře.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 100 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student si prostřednictvím vlastní výuky ověří schopnost systematizovat a předávat ostatním poznatky k tématu svého odborného zaměření.
-prohloubení schopnosti odborné polemiky -ověření si schopnosti systematizovat a předávat ostatním odborné poznatky
Předpoklady
nejsou

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Hospitace

Na zápočet student odučí dvě hodiny odborného předmětu nebo čtyři hodiny praktického jazyka v rozsahu výuky jednoho semestru. Svou přípravu na výuku konzultuje se školitelem.
Doporučená literatura
  • dle vyučovaného předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Románské literatury (11) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Románské literatury (11) Filologické vědy - -