Předmět: Didaktika francouzštiny 2

« Zpět
Název předmětu Didaktika francouzštiny 2
Kód předmětu KRF/DIDF2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Francouzština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Beková Jarmila, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
V kurzu budou probírána následující témata: 1. Inovativní metody 2. Využití ITC ve výuce 3. Film, hudba a literatura ve výuce 4. Jazykové hry 5. Francouzské učebnice

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Představit inovativní metody ve výuce cizího jazyka, umožnit vytvoření ukázkových hodin (s vyhodnocením). Informovat o možnostech na trhu výukových materiálů.
1/ schopnost tvůrčím způsobem využít nové poznatky ve výuce cizích jazyků 2/ orientace v široké škále výukových materiálů
Předpoklady
Podmíněno absolvováním předmětu Didaktika francouzštiny 1.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

1/ pravidelná docházka 2/ vytvoření ukázkové hodiny 3/ prezentace analýzy zvolené francouzské učebnice
Doporučená literatura
  • Bogaards, P. (1988). Langues et apprentissage des langues. Paris.
  • Hendrich, J. a kol. (1988). Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN.
  • Choděra, R. (2006). Didaktika cizích jazyků: úvod do vědního oboru. Praha: Akademia.
  • Moirand, S. (1990). Enseigner et communiquer en langue étrangere. Paris.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Francouzská filologie (2012) Filologické vědy - Letní