Předmět: Francouzský komiks

« Zpět
Název předmětu Francouzský komiks
Kód předmětu KRF/FKOM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Francouzština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní termíny související s vývojem, strukturou, produkcí komiksu obecně. Periodika. Vydavatelství. Významní kreslíři a scénáristé. Historický kontext. Frankofonní komiks mimo Francii (Belgie, Švýcarsko, Kanada, Afrika). Pozornost je věnována také vlivu komiksu na další druhy druhy umění (především filmové a televizní adaptace). Hlavní směry, typy, tématické zaměření (sci-fi, dobrodružný, detektivní, pohádkový, horor, thriller aj.). Struktura každé další hodiny je totožná, rozbor bude proveden u předem zvoleného komiksu: Představení vybraného komiksu. Autor (kreslíř, scénárista). Vznik, vývoj, publikace jednotlivých příběhů. Jazykový rozbor (slovní hříčky, odkazy na reálie). Hlavní postavy. Specifika. Televizní a filmové adaptace a další vlivy. Derivované produkty. Překlad zvolené ukázky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická)
  • Domácí příprava na výuku - 75 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními termíny, historií a současností francouzsky psaného komiksu, který představuje jeden z důležitých prvků francouzského knižního trhu.
Student se orientuje v základních termínech a dílech z oblasti frankofonního komiksu. Je schopen kriticky analyzovat zvolené komiksové dílo.
Předpoklady
Žádné.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je aktivní účast a splnění všech požadavků stanovených vyučujícím.
Doporučená literatura
  • (2013). La galerie des illustres. Paris.
  • Groensteen, Thierry. (2007). La Bande dessinée mode d?emploi. Bruxelles.
  • Groensteen, Thierry. (2009). La bande dessinée: son histoire et ses maîtres. Paris.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Francouzská filologie (2015) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Francouzská filologie (2012) Filologické vědy - -