Předmět: Obhajoba diplomové práce

« Zpět
Název předmětu Obhajoba diplomové práce
Kód předmětu KRF/MADP
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština, Francouzština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kadlec Jaromír, doc. Mgr. Dr.
  • Šrámek Jiří, prof. PhDr. CSc.
  • Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Francouzsky nebo česky psaná práce na literární, lingvistické nebo společensko-kulturní téma, případně překlad nepřeloženého literárního díla francouzsky píšícího autora s příslušným komentářem (60 stran).

Studijní aktivity a metody výuky
Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Metody písemných akcí (např. u souborných zkoušek, klauzur)
Výstupy z učení
Obhajoba diplomové práce.
Student prokáže schopnost práce s rozsáhlejším odborným textem a dále schopnost samostatně analyzovat a shrnout dané odborné téma.
Předpoklady
Absolutorium tří přípravných diplomových seminářů.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Rozhovor

Podmínkou ukončení předmětu je předložení magisterské diplomové práce, obdržení kladných doporučujících posudků a úspěšné obhájení práce.
Doporučená literatura
  • Literatura je určena podle tématu a zaměření práce.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Odborná francouzština pro hospodářskou praxi (2016) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Francouzská filologie (2012) Filologické vědy 2 Letní