Předmět: Překladatelský seminář 3

« Zpět
Název předmětu Překladatelský seminář 3
Kód předmětu KRF/PS3
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kadlec Jaromír, doc. Mgr. Dr.
Obsah předmětu
Překlad textů z češtiny do francouzštiny a z francouzštiny do češtiny. Překládané odborné texty se zaměřením na právo, ekonomii a vědu.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 75 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář navazuje na Překladatelský seminář 2 a dále rozvíjí kompetence studentů při překladu z českého do francouzského jazyka a z francouzského do českého jazyka. Překládané texty spadají do oblasti odborných textů se zaměřením na právo, ekonomii, humanitní vědy.
Zvládnutí látky v rozsahu specifikovaném v cílech předmětu.
Předpoklady
Absolvování předmětů KRF/PS1 a KRF/PS2.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta

Aktivní účast. Studenti průběžně vypracovávají zadané překlady směrem do češtiny a francouzštiny o délce přibližně 2 NS. Závěrečný projekt společně s terminologickým glosářem a komentářem o celkovém rozsahu 20 NS.
Doporučená literatura
  • Bertrand, O. - Schaffner, I. (2008). Le français de spécialité : Enjeux culturels et linguistiques. Paris: École polytechnique.
  • Damette, E. - Guimbretiere, E. (2007). Francais juridique. Paris: Harmattan.
  • Chille, O. (2002). Enseigner le francais de spécialité. Paris: Economica.
  • Soignet, M. (2003). Le francais juridique. Paris: Hachette.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Francouzská filologie (2015) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii (2015) Filologické vědy - -