Předmět: Vybrané kapitoly z dějin a reálií frankofonních zemí 2

« Zpět
Název předmětu Vybrané kapitoly z dějin a reálií frankofonních zemí 2
Kód předmětu KRF/VKFZ2
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Francouzština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kadlec Jaromír, doc. Mgr. Dr.
  • Koníčková Šárka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
V kurzu jsou probírány následující bloky: Kreolská a frankofonní kultura na Antilách Separatismus ve francouzských zámořských teritoriích Anglofonie a frankofonie na ostrově Mauricius Specifika frankofonie v Tichomoří Nepokoje ve frankofonním světě

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit posluchače s dějinami a reáliemi vybraných frankofonních zemí. Důraz je kladen zejména na novější dějiny a reálie.
porozumění dějinám a reáliím vybraných mimoevropských frankofonních zemí seznámení s kulturou vybraných mimoevropských frankofonních zemí rozvinutí schopnosti pracovat s texty pocházejícími z jednotlivých frankofonních zemí
Předpoklady
Absolvování předmětu KRF/RFZ1.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Pravidelná docházka a aktivní účast na přednáškách a seminářích Příprava na výuku Jedno samostatné vystoupení U zápočtu se prověřuje orientace v základních otázkách dějin a reálií frankofonních zemí.
Doporučená literatura
  • Kadlec, J. (2012). Francouzština v Africe. Olomouc.
  • Kadlec, J. - Holeš, J. (2006). Francouzština na americkém kontinentě. Olomouc: UP.
  • Ramdahen, S. (2009). L'histoire politique de l'île Maurice. Paris.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Francouzská filologie (2012) Filologické vědy - Letní